Twee jaar geleden werd Jeroen Koffijberg projectleider van het project 'Verward en dan?'. ‘Ik heb altijd al interesse gehad in de veiligheid van de maatschappij en het individu. Verward gedrag kan iedereen overkomen. Ik vind dat zij een 2e, 3e of zelfs 4e kans verdienen. Wij moeten hiervoor een sluitende aanpak bieden.’

‘Samen met heel veel andere partijen waaronder 38 gemeenten, 3 ggz instellingen, politie, openbaar ministerie, de Regionale Ambulancevoorziening en reclassering willen we de aanpak rondom mensen met verward gedrag verbeteren. Aanleiding was een incident dat met goede samenwerking en informatieoverdracht wellicht nooit was voorgevallen. De ketenpartners dachten toen: dit nooit weer!

Burgemeester Jan Pommer nam samen met de politie en GGZ Reinier van Arkel het voortouw om de keten te verbeteren. ‘Als we mensen met verward gedrag aantreffen, wat is dan de beste interventie?’

Burgemeester Jan Pommer
Burgemeester Jan Pommer

Samenwerken

Een jaar na de start van het project 'Verward en dan?' werd Jeroen Koffijberg aangenomen als projectleider. ‘De opdracht was uitdagend en complex. Juist daarom vond ik het leuk om mee te denken. Om met zoveel verschillende partijen toch tot concrete oplossingen te komen zijn een projectgroep, stuurgroep en 3 werkgroepen gevormd. De eerste 1,5 jaar werkten zij aan de ontwikkeling van hele concrete producten. Dat ging in het begin wel met vallen en opstaan, want iedereen had maar een paar uur in de week. Maar langzaamaan ging de samenwerking tussen alle betrokken partijen steeds beter.’

Jeroen Koffijberg
Jeroen Koffijberg

Concrete resultaten

Jeroen is vooral trots op de bereikte concreetheid van de ontwikkelde producten. Zo ontwikkelde de werkgroep preventie en persoonsgerichte aanpak een checklist voor gemeenten met 9 bouwstenen en een leidraad om concreet aan de slag te gaan.

De werkgroep triage en acute opvang activeerde 4 Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimten (SPOR). Op deze tijdelijke opvanglocaties vindt de eerste beoordeling plaats. Ook zorgden zij voor een eenduidige werkwijze op het SPOR.

‘Zeker in drukke tijden moet je snel keuzes maken. Dat wil je zo uniform en objectief mogelijk doen.’, aldus Arianne van Hoorn, teammanager ggz bij Reinier van Arkel.

Arianne van Hoorn

Ten slotte regelde de werkgroep vervoer dat de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) voortaan alle mensen met verward gedrag in Midden, West en Noord Brabant vervoert.

‘Iemand met psychische klachten hoort niet thuis in een politieauto.’, vindt directeur Ger Jacobs. ‘Wij hebben een grote ambulancedienst met 600 mensen in dienst. Dat moet toch anders kunnen, dacht ik.’

RAV-directeur Ger Jacobs
RAV-directeur Ger Jacobs

Betrekken van ervaringsdeskundigen

‘Alles wat we ontwikkelen gaat langs een klankbordgroep. Hier zitten ervaringsdeskundigen en naasten in. Een unieke werkwijze die veel goede feedback en input heeft opgeleverd.’, aldus Jeroen.

Ervaringsdeskundige Eleonora vertelt over haar bijdrage aan de klankbordgroep. ‘Het gezichtspunt van de cliënten en naasten blijft nog te vaak onderbelicht. In de klankbordgroep word ik heel serieus genomen. Er wordt echt geluisterd naar mijn ervaringen en mijn inbreng wordt gewaardeerd.

Ervaringsdeskundige Eleonora van Tuyl
Ervaringsdeskundige Eleonora van Tuyl, 2e van rechts

Kennis verspreiden

Jeroen Koffijberg houdt zich nu vooral bezig met het verspreiden van alle opgedane kennis. ‘Eind 2019 heffen we onszelf op. Tot die tijd gaat ons projectteam op bezoek bij gemeenten om te toetsen hoe zij nu omgaan met de 9 bouwstenen. We helpen ze waar nodig; we denken mee en helpen bijvoorbeeld om subsidie aan te vragen. Er zijn al 12 aanvragen bij ZonMw ingediend, allemaal in samenhang met dit project. Ik vind het mooi om te zien dat de regio Oost-Brabant tijd en moeite neemt om te experimenteren. We hebben het probleem op de kaart gezet en ervaringsdeskundigen serieus genomen en betrokken. We willen graag een voorbeeld zijn voor andere regio’s.’

Redactie en fotografie: Doelgroep in Beeld, eindredactie: ZonMw

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website