Arianne van Hoorn werkt al 25 jaar in de ggz. Eerst voor ouderen, nu volwassenen. Als teammanager van de crisisdienst heeft de verbetering van de kwaliteit van de zorg voor mensen met verward gedrag haar volle aandacht. ‘Ik heb altijd al een passie gehad voor deze doelgroep. Hoe complexer de situatie, hoe interessanter ik het vind om te zoeken naar oplossingen.’

Arianne wil niets liever dan het bieden van goede zorg. ‘Neem een gemotiveerd team plus ik, en we zijn constant bezig om verbetering te realiseren! Daar krijg ik energie van. In het leveren van de juiste zorg is samenwerken met partners ook erg belangrijk. Ik zit onder andere in de werkgroep ‘triage en vervoer’ van het project Verward en dan?.’

Aanleiding

Toen de crisisdienst ggz in 2014 een cliënt beoordeelde die later een ernstig misdrijf beging, vormde dat aanleiding om met alle betrokkenen om tafel te gaan. ‘Het was een hele trieste situatie die ook nog eens uitgebreid in beeld werd gebracht door de media. We vroegen ons af: Hoe kunnen we de zorg voor mensen met verward gedrag verbeteren, zodat dit niet meer gebeurt?’

Werkgroep triage en vervoer

In de werkgroep triage en vervoer namen professionals plaats van zowel triage (beoordeling) als vervoer. ‘We spraken onder andere over hoe we triages uitvoerden. We merkten dat onze aanpak op sommige punten anders was. In dezelfde periode kwam de triagewijzer uit, een onderdeel van de Generieke module Acute Psychiatrie ontwikkeld door ggz Nederland. Deze hebben we geïmplementeerd. Door onvoorziene kosten werd de triagewijzer on hold gezet, maar dat heeft ons er niet van weerhouden om samen met de partners verder te werken aan een uniforme triage.’

Uniform werken

‘Soms roept iemand ‘dit is een acute crisis’, maar als je doorvraagt blijkt dat niet het geval. Zeker in drukke tijden moet je snel keuzes maken. Dat wil je zo uniform en objectief mogelijk doen. Bij elke cliënt maken we vanaf nu gebruik van de triagewijzer. Aan de hand van een aantal vragen geeft die aan hoe snel we een cliënt moeten zien: binnen 1 uur, binnen 4 uur, dezelfde dag of de volgende dag.’

Ggz aanwezig op huisartsenpost

De werkgroep vroeg zich ook af wat de voordelen zijn van de aanwezigheid van een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (spv) op de huisartsenpost (hap). ‘We zijn een jaar lang tijdens piektijden aanwezig geweest op de hap. Er vond veel uitwisseling plaats tussen de huisarts en de spv. Bij een vermoeden van ggz problematiek was de spv direct aanwezig. Ook ging de spv mee op huisbezoek. Nog steeds bellen we elkaar voor advies. Helaas moesten we uit financieel oogpunt na 1 jaar stoppen. We hopen dat we met hulp van de zorgverzekeraars hiermee door kunnen gaan.’

Inzet van ervaringsdeskundigen

Uiteindelijk moet de hele zorg rondom een persoon met verward gedrag goed geregeld zijn. Niet alleen de triage, ook het vervoer, de (tijdelijke) opvang of begeleiding thuis. ‘We gebruiken de ervaringen van de klankbordgroep om op allerlei punten feedback te krijgen. Niet alle hulpverleners hebben eigen ervaring. Ervaringsdeskundigen zijn er onder andere om ons een spiegel voor te houden. Soms is een cliënt gebaat bij een gesprekspartner met eigen ervaring. Ook daarvoor kunnen we ervaringsdeskundigen inzetten.’

Nog meer verbeteren

‘Ik heb nog wel een paar wensen voor het verbeteren van de zorg. Ik zou graag willen dat een beoordeling structureel door 2 professionals wordt gedaan. Een 4-ogen beoordeling levert meer kwaliteit op. Ook zou het goed zijn als een spv zich meer kan concentreren op de inhoud. Een triagist kan bijvoorbeeld een deel van het voorbereidende werk en de administratie overnemen. Daarnaast willen we het project ‘Van verwarring naar verbinding’ en de samenwerking met partners uiteraard voortzetten en borgen.’

Redactie en fotografie: Doelgroep in Beeld, eindredactie: ZonMw

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website