Hoe kan de JGZ meer eenduidig en wetenschappelijk onderbouwd werken?

Van oudsher heeft de jeugdgezondheidszorg (JGZ) een belangrijke rol in de preventieve zorg voor de jeugd in ons land. De JGZ volgt via contact­momenten de ontwikkeling van het kind, signaleert zo achterstanden en biedt ondersteuning of verwijst indien nodig door naar andere zorgverleners.

De huidige tijd stelt de JGZ voor nieuwe vraagstukken. ZonMw helpt de JGZ daarop te anticiperen.

ZonMw investeert in onderzoek en ontwikkeling binnen de JGZ. We ontwikkelen samen met het veld instrumenten die risico’s kunnen opsporen. We financieren de totstandkoming van interventies die de groei en ontwikkeling van kinderen veiligstellen. En we ondersteunen onderzoek naar de effecten ervan, zodat we beter weten wat werkt en wat niet – en waar dat aan toe te schrijven is. Die bevindingen implementeren we, bijvoorbeeld door goede voorbeelden te verspreiden en door nieuwe inzichten in te brengen bij het ontwikkelen van richtlijnen voor de JGZ. Ook maakt ZonMw landelijke implementatie van richtlijnen mogelijk.

Weten wat ZonMw nog meer doet op het gebied van jeugd? Ga naar www.zonmw.nl/jeugd

Download

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website