Deze verkenning signaleert vanuit de dagelijkse praktijk zorgen over de kwaliteit van de hulpmiddelenzorg, de keuzevrijheid, de productkwaliteit en het toezicht.

In opdracht van het ministerie van VWS heeft ZonMw, in het voorjaar van 2015, een verkenning uitgevoerd naar de stand van zaken met betrekking tot extramurale (via de Zorgverzekeringswet verzekerde) hulpmiddelenzorg in Nederland.

Download

Gerelateerd programma

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website