screenshot publicatie

In juli 2019 heeft het ministerie van VWS ZonMw verzocht de totstandkoming van een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard voor de zorg voor mensen met een DSD te faciliteren. DSD (Differences in Sex Development)1 is de huidige internationale term voor een heterogene groep condities met variaties in de geslachtelijke, chromosomale en/of gonadale ontwikkeling. Tijdens expertsessies, georganiseerd door de ministeries van VWS en OCW, werd duidelijk dat belangenorganisaties en zorgprofessionals behoefte hebben aan meer bekendheid en kennis, en aan verbetering van de kwaliteit van zorg voor mensen met een DSD.

 

Eindrapportage Verkenning Kwaliteitsstandaard DSD
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website