In februari 2019 is de tweede groep fellows gestart met de training Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR 2.0). De leiderschapstraining richt zich op gepromoveerde verpleegkundigen en postdocs die werkzaam zijn als onderzoekers. In deze blog- en vlogreeks stellen zij zichzelf voor.

Onder leiding van dagvoorzitter Jan Hamers debatteren de deelnemers aan het verpleegkundig leiderschapsprogramma op vrijdagmiddag 26 februari 2021 over de verbinding tussen wetenschap, onderwijs en de klinische praktijk.

Slotbijeenkomst Connecting the dots

Thóra B. Hafsteinsdóttir, coördinator van het verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 2.0, vertelt waarom er een leiderschapsprogramma voor verpleegkundig onderzoekers nodig is en wat het programma inhoudt.

Lees de introductie

Vóór en na orgaantransplantatie is het voor patiënten een uitdaging om hun balans te vinden. Transplantatieverpleegkundige Coby Annema onderzoekt hoe we de zorg zo kunnen organiseren dat we hen optimaal ondersteunen.

Op zoek naar balans bij transplantatiezorg

Hoe houd je focus op wat voor de patiënt echt belangrijk is? ICF-expert en verplegingswetenschapper Gonda Stallinga vertelt over een nieuwe werkwijze waarin expliciet aandacht is voor de patiënt als persoon.

Vlog over functioneren als focus van zorg

Helpt de 3-vragen-methode om de emotionele belasting van verpleegkundigen in coronatijd te verminderen? Dat onderzochten docent verpleegkunde en senior onderzoeker Cindy de Bot en verpleegkundig onderzoeker Annemarie de Vos.

Verminderen van emotionele belasting

Verpleegkundig onderzoeker Alette de Jong vertelt hoe zij met haar onderzoekslijn bij wil dragen aan excellente brandwond-verpleegkunde in het algemeen en persoonsgerichte, pijnvrije wondzorg in het bijzonder.

Persoonsgerichte, pijnvrije brandwondzorg

Erica Witkamp is in 2019 benoemd tot Lector Zorg om Naasten. Het is haar ambitie om de samenwerking met en de ondersteuning van naasten van patiënten met ernstige en/of chronische aandoeningen te verbeteren.

Zorg om Naasten

Verpleegkundig onderzoeker Margo van Mol vertelt in haar vlog hoe zij met input van voormalig IC-patiënten, naasten en de professionals werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op de IC.

Persoonsgerichte zorg op de IC

‘Het is belangrijk dat patiënten met kanker en hun naasten zo goed mogelijk kunnen functioneren in hun eigen omgeving op alle dimensies’. Wendy Oldenmenger vertelt hoe verpleegkundig onderzoek bijdraagt aan het verder verbeteren van oncologische zorg.

Persoonsgerichte oncologische zorg

De coronacrisis heeft veel impact op kinderen in kwetsbare omstandigheden. Ingrid Staal vertelt hoe de inzet van de Balansmeter een stukje inzicht geeft in de thuissituatie van kinderen tijdens de coronacrisis.

Zorgen om kinderen in kwetsbare omstandigheden

Hogeschoolhoofddocent Jeroen Dikken vertelt dat leren veel is meer dan aantoonbaar over kennis beschikken. 'Het gaat om het geleerde te integreren in het dagelijks werk.'

Ingrediënten voor succesvolle scholingen

Hoe kunnen we de zorg zo organiseren dat we rekening houden met de palliatieve zorgbehoefte van ouderen? Senior onderzoeker Marjon van Rijn vertelt hoe zij dit aanpakt.

Tijdige transmurale palliatieve ouderenzorg

Petra Erkens werkte tijdens de coronacrisis als vrijwilliger in de ouderenzorg. Daar heeft zij ervaren hoe teamdynamiek in de praktijk werkt en wat de invloed is van procedures op het dagelijkse werk. Deze kennis neemt zij mee in haar nieuwe onderzoek.

Teamdynamiek in de ouderenzorg

Hoe zorgen we ervoor dat verpleegkundigen met passie en trots kiezen voor het vak en gedurende hun werkzame leven geboeid blijven?

Annemarie de Vos vertelt over verpleegkundig leiderschap en wetenschap

Cindy de Bot vertelt hoe haar verpleegkundig hart klopt voor het werken aan de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en zorgpraktijk vanuit de positieve gezondheidsbenadering.

Verbinding vanuit de positieve gezondheidsbenadering

De droom van associate lector Anneke van Vught is om in de aankomende jaren in Nederland stappen te zetten naar het ontwikkelen van nurse-led clinics buiten het ziekenhuis.

Nurse-led clinics buiten het ziekenhuis

Dewi Stalpers heeft samen met een aantal consortiumpartners het onderzoeksprogramma RN2BLEND ogpezet, om inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in ziekenhuizen en umc’s.

Gedifferentieerde inzet verpleegkundigen

Senior onderzoek Mark van den Boogaard neemt ons mee in de 2 onderzoekslijnen die hij leidt op de intensive care van het Radboudumc: delirum op de IC en langetermijneffecten van IC-opname voor IC-overlevenden.

Verpleegkundig onderzoek op de IC

Associate lector Madeleen Uitdehaag wil met haar onderzoek direct na de diagnose bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen die palliatieve zorg behoeven. En de zorg hier vroegtijdig op aan laten sluiten.

Kwaliteit van leven in de palliatieve zorg

Verpleegkundig specialist en senior onderzoeker Rose Collard zorgt voor optimaal herstel van patiënten met psychiatrische aandoeningen door het doen van onderzoek te combineren met klinisch werk en onderwijs.

Optimaal herstel van patiënten met psychiatrische aandoeningen

Klinisch epidemioloog Saskia Rijkenberg verkeert als praktiserend verpleegkundige in een unieke positie. Zij wil met haar academische vaardigheden de klinische ouderenzorg vanaf de werkvloer optimaliseren.

Klinische ouderenzorg vanaf de werkvloer optimaliseren

Verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 2.0

In februari 2019 startte de 2e groep fellows met het 2-jarig verpleegkundig leiderschapsprogramma Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR 2.0): een leiderschapstraining gericht op gepromoveerde verpleegkundigen en postdocs die werkzaam zijn als onderzoekers. Op 26 februari 2021 vond de slotbijeenkomst Connecting the dots: notes on nursing #2030 plaats.

De ontwikkeling en uitvoering van de leiderschapstraining LMNR 1.0 werd gefinancierd vanuit het inmiddels afgeronde ZonMw-programma Tussen Weten en Doen II. De uitvoering van LMNR 2.0 is ook gefinancierd vanuit het programma Tussen Weten en Doen II, maar wordt vervolgd in het programma Verpleging en Verzorging.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website