Anneke van Vught is één van deelnemers aan het verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 2.0. Zij is associate lector binnen het lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening van de HAN University of Applied Sciences, waar ze zich inzet om de deskundigheid van professionals in de veranderde gezondheidszorg tot hun recht te laten komen.

Portretfoto Anneke van Vught landscape

Droom

Mijn droom is om in de aankomende jaren in Nederland stappen te zetten naar het ontwikkelen van nurse-led clinics buiten het ziekenhuis. De potentie hiervan is onderzocht in de evaluatie van PA en VS in anderhalve lijn. In deze nurse-led clinics is de VS rechtstreeks toegankelijk voor patiënten voor het verlenen van beperkt complexe medische zorg. Deze rol kan ook door een PA worden ingevuld. Zij werken hierin samen met medisch specialisten, huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere professionals in de eerstelijn. Het doel van deze ontwikkeling is het organiseren van de juiste (medische) zorg dichtbij de patiënt, op een doelmatige manier, waarbij de vertrouwde omgeving en de laagdrempelige benadering ervoor zorgen dat reis van de patiënt in de gezondheidszorg zo aangenaam mogelijk is en daarbij toegankelijk, met beheersbare kosten en kwalitatief hoogwaardig.

Zorgmasters: verpleegkundig specialisten en physician assistants

Met heel veel plezier geef ik leiding aan diverse onderzoeksprojecten die gaan over het optimaal positioneren van (nieuwe) zorgprofessionals in de veranderende gezondheidszorg. Hierbinnen richt ik me op de positionering van de Zorgmasters, physician assistant (PA) en verpleegkundig specialist (VS). Eén van deze studies gaat over de ruimte voor zorgmasters in het verschuiven van (medische) zorg vanuit het ziekenhuis/instelling naar dichtbij de patiënt. Afgelopen januari (2020) heeft minister Bruins een kamerbrief gestuurd naar de Tweede Kamer over de resultaten van dit project en aanbevelingen richting de inzet van zorgmasters binnen het verschuiven van zorg naar de eerstelijn.

Andere recente projecten over positionering van zorgmasters:

  1. VS-ggz in de rol van regiebehandelaar
  2. Ontwikkelen implementatiewijzer inzet PA’s en VS’en in anderhalvelijnszorg
  3. VS-ggz in huisartsenpraktijken
  4. VS in de wijk
  5. VS’en in de huisartsenzorg in buitengebieden van Zwitserland.

Ook ben ik redacteur van de website zorgmasters.nl. Hierin verzamelen en delen we kennis over de physician assistants en verpleegkundig specialisten. De website richt zich op professionals, beleidsmakers en patiënten.

Toekomstige zorgprofessionals en onderzoekers

Ik geloof erg in het opleiden van (toekomstige) professionals in de praktijk. Vanuit de HAN ben ik betrokken bij het ontwikkelen van hybride leerwerkplaatsen. Het doel van deze leerwerkplaatsen is om een lerend klimaat te organiseren voor professionals en studenten, waarbij onderzoek, onderwijs en praktijk in elkaar verweven zijn. Naast onderwijs binnen bachelor- en masteropleidingen, begeleid ik op dit moment 3 promovendi, waarvan 1 in Zwitserland.

Van kennis naar praktijk

Mijn werk kenmerkt zich door het integreren van kennis uit de wetenschap en uit de  praktijk. Nooit meer een onderzoek op de plank, maar direct toepassen en gebruiken in de praktijk. Een mooie vorm van onderzoek die hierbij past is het actieonderzoek, waarbij kennis en toepassen in de praktijk hand in hand gaan. Wat ik erg leuk vind is het bottum-up bezig zijn met professionals, waarbij ontwikkelde kennis direct wordt toegepast op de werkvloer. De EVIDENCE-projecten zijn hiervan een voorbeeld. Hierin ontdekken we samen met professionals en cliënten welke methodieken effectief zijn om een leercultuur te ontwikkelen en wat daarvoor nodig is. 

  • Project EVIDENCE: het ontwikkelen van een Evidence Based Practice (EBP) cultuur in V&V teams binnen verpleeghuizen. Praktische tool: handboek ontwikkelen EBP-cultuur.
  • Project EVIDENCE 2.0: op naar een interprofessionele leer-en werkcultuur ten behoeve van persoonsgerichte zorg in verpleeghuizen.
  • Ook ben ik als co-promotor betrokken bij het ontwikkelen van een EBQI- cultuur in het ziekenhuis en in de wijk: project IMPROVE!

Samen met professionals ontwikkel ik praktische tools waarin de verkregen kennis en inzichten uit onderzoek zijn vertaald naar de dagelijkse beroepspraktijk. Een voorbeeld hiervan is de handreiking voor VS GGZ in de rol van regiebehandelaar, een reflectie instrument voor VS GGZ om de rol van regiebehandelaar te optimaliseren.

Een andere manier om de verkregen kennis en inzichten uit onderzoek naar de beroepspraktijk te brengen is het verzorgen van workshops, masterclasses, en presentaties. Dit doe ik dan ook regelmatig, zowel in Nederland als in andere landen.

LMNR-mentoren

Mijn mentoren binnen het verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 2.0 zijn:

Over Anneke van Vught

Anneke van Vught (1982) is opgeleid als verpleegkundige, bewegingswetenschapper en epidemioloog. In 2009 is zij gepromoveerd binnen de Humane Biologie op onderzoek naar orale eiwitinname en groei in de lengte en breedte (Maastricht University/Copenhagen University). Anneke analyseert graag ‘hoe het precies zit’.

Sinds 2009 werkt Anneke binnen de HAN University of Applied Sciences. Zij startte als hoofddocent en senior onderzoeker. Sinds 2015 werkt ze als associate lector binnen het lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening waar ze zich inzet om de deskundigheid van professionals in de veranderde gezondheidszorg tot hun recht te laten komen.

Op de hoogte blijven?
Volg Anneke op Twitter (@AnnekeVught) en LinkedIn.

Contact
Heb je een vraag aan Anneke? Neem dan contact op via a.vanvught@han.nl.

Portretfoto Anneke van Vught (staand)

Fotografie: Studio Oostrum

Verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 2.0

In februari 2019 startte de 2e groep fellows met het 2-jarig verpleegkundig leiderschapsprogramma Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR 2.0): een leiderschapstraining gericht op gepromoveerde verpleegkundigen en postdocs die werkzaam zijn als onderzoekers. Op 26 februari 2021 vond de slotbijeenkomst Connecting the dots: notes on nursing #2030 plaats.

De ontwikkeling en uitvoering van de leiderschapstraining LMNR 1.0 werd gefinancierd vanuit het inmiddels afgeronde ZonMw-programma Tussen Weten en Doen II. De uitvoering van LMNR 2.0 is ook gefinancierd vanuit het programma Tussen Weten en Doen II, maar wordt vervolgd in het programma Verpleging en Verzorging.

Redactie Anneke van Vught, eindredactie ZonMw

Meer informatie

Op de hoogte blijven?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website