In januari 2023 is de derde groep fellows gestart met de training Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR 3.0). De leiderschapstraining richt zich op gepromoveerde verpleegkundigen die werkzaam zijn als onderzoekers. In deze blog- en vlogreeks stellen zij zichzelf voor.

Het doel van het verpleegkundig leiderschapsprogramma Leadership Mentoring in Nursing Research 3.0 (LMNR 3.0) is om de ontwikkeling van de toekomstige generatie leiders in verplegingswetenschappelijk onderzoek te stimuleren, en daarmee de onderzoekscapaciteit voor verplegingswetenschap in samenwerking met universiteiten, hogescholen en zorgorganisaties te vergroten.

Deelnemers aan LMNR 1.0 en 2.0 hebben zich ontwikkeld tot toonaangevende praktijkgerichte onderzoekers die zich als ambassadeur inzetten voor de verbinding tussen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs. Coördinator Thóra B. Hafsteinsdóttir (Julius Centrum, UMC Utrecht) vertelt met trots dat er 10 veelbelovende fellows zijn geselecteerd voor LMNR 3.0. Op maandag 30 januari 2023 zijn zij hun traject gestart met een tweedaagse kick-off bijeenkomst.

Groepsfoto LMNR 3.0
'Ik ben trots dat we wederom 10 veelbelovende fellows hebben kunnen selecteren voor LMNR 3.0', aldus Thóra Hafsteinsdóttir

Inhoud

Anne van den Bulck

In haar werk als onderzoeker wil Anne van den Bulck toewerken naar passende zorg voor cliënten in de wijkverpleging. Hoe? Door meer inzicht te krijgen in de populatie van cliënten in de wijk, en te achterhalen hoe de zorg in de wijk het beste georganiseerd kan worden. ‘En dat doe je mét wijkverpleegkundigen’, aldus Anne.

Anne van den Bulck (1994) studeerde hbo-verpleegkunde in Nijmegen. Ze werkte daarna als wijkverpleegkundige en volgde de masteropleiding Healthcare Policy, Innovation and Management aan de Universiteit Maastricht.


Sinds 2017 werkt Anne op de Universiteit Maastricht. Eerst als promovenda, nu als postdoc en docent. Ze is verbonden aan de Academische Werkplaats Duurzame zorg en de Academische Werkplaats Ouderenzorg.

Op de hoogte blijven?

Volg Anne van den Bulck op LinkedIn of neem contact op via a.vandenbulck@maastrichtuniversity.nl.

Onderzoek naar passende zorg voor cliënten in de wijk, ook voor regionaal en nationaal beleid? Daar neem ik de stem van verpleegkundigen in mee!

Portretfoto Anne van den Bulck

Debbie ten Cate

Debbie ten Cate is postdoctoraal onderzoeker bij het lectoraat Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen en hogeschooldocent Verpleegkunde aan de Hogeschool Utrecht. Ook is zij docent bij Klinische Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoeksthema is Preventie en leefstijlsupport bij ouderen. Haar achtergrond is verpleegkundige met specialisatie cardiologie en cardio-thoracale chirurgie.

Debbie is op 7 februari 2023 gepromoveerd op onderzoek naar verpleegkundige voedingszorg bij ouderen in de wijk en het ziekenhuis (proefschrift: Promoting nurses’ behaviour change in nutritional care). Tijdens haar promotietraject heeft Debbie geparticipeerd in de Expertgroep Onderwijs van het Kenniscentrum Ondervoeding.

Op de hoogte blijven?

Volg Debbie ten Cate op LinkedIn, via haar site van de Hogeschool Utrecht of neem contact op via debbie.tencate@hu.nl.

Preventie en leefstijl zijn belangrijke onderdelen van de verpleegkundige praktijk om de gezondheid en het welbevinden van ouderen te bevorderen

Portretfoto Debbie ten Cate

Elise van Belle

Elise van Belle werkt als onderzoeker bij de leerstoel Verplegingswetenschap van het UMC Utrecht, is docent bij Klinische Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Utrecht, en is betrokken bij het oprichten en implementeren van Academische Werkplaatsen in het UMC Utrecht.


Elise van Belle is van origine verpleegkundige en verpleegkundig wetenschapper, en zal medio 2023 haar proefschrift over persoonsgerichte essentiële zorg verdedigen.

Als onderzoeker werkt zij nu aan het onderwerp essentiële zorg en specialiseert in het verbinden van wetenschap en praktijk.

Op de hoogte blijven?

Volg Elise van Belle op LinkedIn of neem contact op via e.vanbelle-2@umcutrecht.nl.

Het is mijn ambitie om te werken aan de essentie van ons vak en daarmee een betekenisvolle bijdrage aan de praktijk te leveren

Portretfoto Elise van Belle

Fredrike Zwiers-Blokzijl

Fredrike Zwiers-Blokzijl is voormalig IC-verpleegkundige en verpleegkundig specialist. Tegenwoordig werkt zij als klinisch researchcoördinator en postdoc-onderzoeker op de Intensive Care Volwassenen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In deze functie coördineert zij (inter)nationale studies en begeleidt zij verschillende PhD-, master- en bachelor studenten.

Fredrike is daarnaast gastdocent op de Hanze Hogeschool, lid van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc) en van de congrescommissie ‘TOPICS in IC.’

Op de hoogte blijven?

Volg Fredrike Zwiers-Blokzijl op LinkedIn of neem contact op via f.zwiers-blokzijl@umcg.nl of 31 (0)6 52 72 45 37.

De Intensive Care biedt een perfecte academische werkplaats om medische en verpleegkundige vraagstukken te combineren in interdisciplinair onderzoek met als doel het leveren van de best passende zorg

Portretfoto Fredrike Zwiers-Blokzijl

Harm van Noort

Harm van Noort is verpleegkundig wetenschapper in het Radboudumc binnen het Buik & Bekken Centrum. Hij werkt als verpleegkundige op de chirurgische oncologie en hij onderzoekt de impact van verpleegkundige zorg op herstel na chirurgie, vooral het aandeel van voeding heeft zijn interesse.

'In mijn duobaan verbind ik onderzoek en praktijk zodat we als verpleegkundigen impact maken op chirurgische zorg.
Innovatieve technologie kan onze impact vergroten, en de patiënt goed voeden heeft sowieso impact. Maar daar zitten juist de uitdagingen, die ik graag aan ga.'

Meer weten of mee doen?

Volg Harm van Noort op LinkedIn of neem contact op via harm.vannoort@radboudumc.nl.

Vanuit mijn duobaan als verpleegkundige en onderzoeker werk ik aan innovatieve zorg door inzet van technologie en betere voedingszorg voor de chirurgische patiënt.

Portretfoto Harm van Noort

Jolanda Friesen-Storms

Jolanda Friesen-Storms is senior docent onderzoeker bij de Academie voor Verpleegkunde en het Lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken van Zuyd Hogeschool en postdoc voor de vakgroep Health Services Research van de Universiteit Maastricht.

Haar onderzoeksthema’s zijn Samen Beslissen en Proactieve Zorgplanning. Ze is opgeleid als HBO-Verpleegkundige en Gezondheidswetenschapper: Biologische Gezondheidkunde en Zorgwetenschappen.

Jolanda heeft veel praktijkgericht onderzoek verricht naar Evidence-Based Practice en Samen Beslissen door verpleegkundigen. In 2019 is ze op deze thema’s gepromoveerd: How to move forward with evidence-based practice in nursing: towards a personalised approach in cancer aftercare (Maastricht University).

Op de hoogte blijven?

Volg Jolanda Friesen-Storms op LinkedIn of neem contact op via jolanda.friesen@zuyd.nl.

Ik wil een bijdrage leveren aan de verpleegkunde door het verbinden van onderzoek, praktijk en onderwijs én het inspireren en ondersteunen van andere mensen in brede zin!

Portretfoto Jolanda Friesen-Storms

Kim de Groot

Verplegingswetenschapper Kim de Groot werkt als postdoc-onderzoeker bij het Nivel en als wijkverpleegkundige bij Thebe. Haar onderzoek richt zich op de kwaliteit van zorg en verslaglegging van verpleegkundigen en verzorgenden.

Centraal in mijn werk staat het geven van een stem aan verpleegkundigen en verzorgenden. Niet praten over, maar praten met onze collega’s.

Middels onderzoek wil ik mij inzetten om samen met deze collega’s de weg te vinden om de verslaglegging over zorgverlening in te zetten voor verdere verbetering van de zorg.


Op de hoogte blijven?

Volg Kim de Groot op LinkedIn of neem contact op via k.degroot@nivel.nl.

Mijn onderzoek wordt beter doordat ik met mijn voeten in de klei sta als verpleegkundige en vice versa.

Portretfoto Kim de Groot

Marleen Lovink

Marleen Lovink werkt als post doc onderzoeker op het onderzoekprogramma Verzorging en Verpleging (V&V) van het UKON binnen het Radboudumc. Met haar onderzoek zet zij zich in om de V&V in het verpleeghuis, van zorghulp tot verpleegkundig specialist, te ondersteunen in hun belangrijke werk.

Ze is in 2019 gepromoveerd op het onderzoek Taakherschikking in de ouderenzorg. Daarnaast werkte ze op het project EVIDENCE waarin kennis is opgedaan over het creëren van een EBP-cultuur in zorgteams in verpleeghuizen.

Op dit moment is Marleen projectleider van verschillende projecten die zich richten op samenwerking in het verpleeghuis, zoals het ZonMw-project Communiceren volgens de SBAR.

Op de hoogte blijven?

Volg Marleen Lovink op LinkedIn of neem contact op via marleen.lovink@radboudumc.nl.

Ik onderzoek oplossingsrichtingen voor de grote uitdagingen die de V&V in het verpleeghuis dagelijks tegenkomen bij het bieden van persoonsgerichte zorg bij steeds complexere zorgvragen en personeelstekorten.

Portretfoto Marleen Lovink

Patricia Jepma

Patricia Jepma werkt als senior onderzoeker bij de afdeling Ouderengeneeskunde van het Amsterdam UMC. Hier coördineert zij de uitvoering van peilstations binnen het Leren van Data programma. Daarnaast doet Patricia in de POWER-studie onderzoek naar proactieve zorgplanning bij ouderen met thuiszorg.

Patricia Jepma studeerde verpleegkunde aan de Hogeschool van Amsterdam en gezondheids-wetenschappen aan de Vrije Universiteit. In 2021 is zij gepromoveerd op de cardiologische en geriatrische zorg voor kwetsbare oudere cardiologische patiënten. Sinds september 2022 werkt Patricia als senior onderzoeker bij de afdeling Ouderengeneeskunde van het Amsterdam UMC.

Op de hoogte blijven?

Volg Patricia Jepma op LinkedIn of neem contact op via p.jepma@amsterdamumc.nl.

Mijn ambitie is om samen met de praktijk te werken aan de kwaliteit van zorg voor ouderen,  nu en in de toekomst

Portretfoto Patricia Jepma

Yvonne Korpershoek

Yvonne Korpershoek is post-doc onderzoeker bij het lectoraat Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen en docent Verpleegkunde aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast werkt Yvonne als consulent in de Academische Werkplaats Verpleegkunde in de wijk. Ze is opgeleid als verpleegkundige aan de Hogeschool Utrecht en werkte jarenlang als verpleegkundige in het ziekenhuis.

Na haar studie Verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht startte zij met haar promotieonderzoek naar zelfmanagement bij mensen met COPD.
Haar promotieonderzoek resulteerde in een app om zelfmanagement rondom een COPD longaanval te bevorderen.

Op de hoogte blijven?

Volg Yvonne Korpershoek op LinkedIn of neem contact op via yvonne.korpershoek@hu.nl.

Mijn ambitie is om een bijdrage te leveren aan het vergroten van zelfmanagement van mensen met chronische aandoeningen door het optimaliseren van zelfmanagementondersteuning

Portretfoto Yvonne Korpershoek

Leiderschap en zeggenschap

Met leertrajecten en persoonsgebonden subsidies ondersteunen we talentvolle verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden in de ontwikkeling van hun persoonlijke leiderschapskwaliteiten. Zodat zij hun zeggenschap kunnen vergroten en zelf invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de financiering in de zorg. Het verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 3.0 ontvangt subsidie vanuit het ons programma Verpleging en Verzorging.

> Bekijk al onze activiteiten op het gebied van leiderschap en zeggenschap

Eindredactie ZonMw

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website