In 4 hbo-projecten is onderzocht hoe verpleegkundigen en verzorgenden beter gebruik kunnen maken van beschikbare wetenschappelijke kennis. Dat leverde praktisch toepasbare resultaten op.

Wijkverpleegkundigen stellen indicaties voor zorg en sturen een team aan. Dat vereist leiderschap. Nurses in the Lead helpt hen de leiding te nemen, ook bij vernieuwingen. Hoe stimuleer je bijvoorbeeld de zelfredzaamheid van cliënten?

Lees het interview

Hoe stimuleer je verzorgenden en verpleegkundigen in verpleeghuizen bij het werken met evidence based practice? In het project Evidence begeleidde Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) 11 zorgteams verspreid over 4 verpleeghuizen.

Lees het interview

Hoe kan het ziekenhuisontslag voor patiënten gestroomlijnder verlopen? In 2 academische leerwerkplaatsen werken beginnende en ervaren verpleegkundigen aan een betere overgang tussen intramurale zorg en thuiszorg.

Lees het interview

Hogeschool Rotterdam testte 2 instrumenten voor zelfmanagement ondersteuning in een poli voor reumatologie, een afdeling jeugdrevalidatie en een afdeling voor ouderenrevalidatie. Ze blijken te voorzien in een behoefte.

Lees het interview
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website