Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis en samenwerking door en voor deze beroepsgroep. In deze interviews leest u hoe we dat doen.

Welke kennis is nodig voor de toekomst van de sector verpleging en verzorging? 8 belangrijke spelers uit de zorg discussieerden hierover tijdens een paneldebat op de derde dag van het European Nursing Congress 2022.

Terugblik paneldebat ENC22

Kennisontwikkeling en kennistoepassing door en met de praktijk en het onderwijs dragen bij aan verdere professionalisering van het beroep. Daarom staat kennisuitwisseling centraal tijdens onze jaarlijkse een netwerkbijeenkomst.

Terugkoppeling netwerkbijeenkomst V&V

Verpleegkundigen en verzorgenden moeten zeggenschap krijgen bij het beleid, de besluitvorming en de praktijk van hun beroep. Dit is noodzakelijk om de continuïteit en kwaliteit van de steeds complexere zorg te waarborgen.

Zeggenschap is een positieve manier om de professionele kracht te versterken

Voor IC-verpleegkundigen was het werken tijdens de COVID-19-pandemie zwaar, maar er zaten ook positieve kanten aan. Op meerdere IC’s kregen ze grotere autonomie en ontplooiden ze zich. Ook de samenwerking in het team ging beter.

De les van de COVID-19-pandemie

‘Soms moet je een beetje brutaal zijn als je gelooft dat het anders moet', vertelt onze collega Dineke Abels die nu met pensioen gaat. Hoe kijkt ze terug op enkele bijzondere resultaten en haar rol in het programma?

Terublik Dineke Abels op haar carrière bij ZonMw

Hoe zorg je dat nieuwe kennis daadwerkelijk in de praktijk wordt gebruikt? Met veel aandacht voor implementatie! Lees wat belangrijke succes- en faalfactoren zijn en waarom aandacht voor implementatie zo belangrijk is.

Hoe zorg je dat nieuwe kennis in de dagelijkse praktijk wordt gebruikt?

Persoonsgebonden subsidies zorgen ervoor dat verpleegkundig onderzoekers als boegbeelden fungeren. Zij zetten het vak op de kaart en geven erkenning aan de vakkundige inbreng van hun collega's.

Waarom persoonsgebonden subsidies nodig zijn

Transities in de zorg vragen om méér wijkverpleegkundigen. Lees hoe je met kleine aanpassingen in het onderwijs en leerwerkplaatsen studenten hbo-verpleegkunde een goed beeld geeft van de wijkverpleging.

Interview met onderwijskundige Margriet van Iersel

‘We willen het vak professionaliseren, zodat dit uiteindelijk leidt tot efficiëntere zorg die beter is voor de patiënt en de positie van de verpleegkundige en verzorgende versterkt.'

Interview met commissievoorzitter Janneke van Vliet

Om goede voorbeelden breed in de praktijk te kunnen toepassen, is het belangrijk dat er goede beschrijvingen van zijn. Daarom financieren we 10 projecten die hiermee aan de slag gaan.

Lees meer over het beschrijven van goede praktijkvoorbeelden

Wat hebben verzorgenden nodig om meer leiderschap te tonen? En hoe kan hier in de opleiding al aandacht aan besteed worden? Lees het interview met een docent van de opleiding Verzorgende IG en 2 studenten.

Verzorgend leiderschap ontwikkelen

Richtlijnen en standaarden dragen bij aan nog betere patiëntenzorg/-welzijn én aan het terugdringen van ongewenste praktijkvariatie Daarom financieren wij de ontwikkeling en update ervan.

Lees hoe de richtlijnwerkgroepen dit aanpakken

Leren & verbeteren: hoe dragen zorgprofessionals bij aan kwaliteit van zorg? Die vraag staat centraal in 13 projecten (waarvan 10 over verpleging en verzorging) waarin projectteams werken aan methodiekontwikkeling en onderzoek.

Lees meer over leren & verbeteren

Helpt de 3-vragen-methode verpleegkundigen en studenten Verpleegkunde om de emotionele belasting tijdens COVID-19 te verminderen? Annemarie de Vos en Cindy de Bot vertellen of en hoe het werkt.

Verminderen van emotionele belasting tijdens de coronaperiode

Voor zorgprofessionals in de langdurige zorg is het niet altijd makkelijk om de juiste weg te vinden in de financiering van deze zorg voor hun thuiswonende cliënt. Welke wet is wanneer van toepassing? En hoe verantwoord je dat?

Wetgeving en financiering in de langdurige zorg

Achtergrondinformatie

Nederland telt zo’n 400.000 verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten, wat het één van de grootste beroepsgroepen maakt. Innovaties, werkdruk, een toename van chronisch zieken, vergrijzing en personeelstekorten dwingen de zorgsector om anders en slimmer te gaan werken. Faciliterend hierbij zijn hoogleraren verpleegkunde (WO), lectoren (HBO) en practoren (MBO). Door het doen van onderzoek verrijken zij de beroepsgroep met actuele kennis en zorgen zij ervoor dat dit ook toegepast en geborgd wordt in de dagelijkse praktijk.

ZonMw voert diverse programma's en activiteiten uit gericht op de verdere versterking van de professionaliteit van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Daarmee werken we aan de aantrekkelijkheid van het beroep én de kwaliteit van zorg. Een aantal voorbeelden van deze programma's en activiteiten zijn:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website