Kennisontwikkeling en kennistoepassing door en met de praktijk en het onderwijs dragen bij aan verdere professionalisering van het verpleegkundig en verzorgend beroep. Daarom staat kennisuitwisseling centraal tijdens onze jaarlijkse netwerkbijeenkomst.

Opening

Dagvoorzitter Yvonne Heijnen-Kaales opende donderdagmiddag 16 juni 2022 de bijeenkomst met een uiteenzetting van belangrijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren; het zwartboek uit 1982, de witte woede in 1989, het toegenomen aantal hoogleraren verplegingswetenschap en het onlangs verschenen witboek van de verpleging en verzorging.

Yvonne Heijnen-Kaales opent de bijeenkomst

Zeggenschap

Vervolgens nam hoogleraar en chief nursing officer Evelyn Finnema ons mee in de ontwikkelingen rondom zeggenschap van en door V&V-professionals. ‘Zeggenschap is een positieve manier om de professionele kracht te versterken, waar de hele zorg baat bij heeft.’

Evelyn Finnema aan het woord tijdens haar plenaire presentatie op de netwerkbijeenkomst V&V

Verpleegkundigen en verzorgenden moeten zeggenschap krijgen bij het beleid, de besluitvorming en de praktijk van hun beroep. Dit is noodzakelijk om de continuïteit en kwaliteit van de steeds complexere zorg te waarborgen.

> Lees het interview met Evelyn Finnema

Geleerde lessen uit de COVID-19 periode

Voorzitter V&VN IC en verpleegkundige ICU Rowan Marijnissen-de Jong ging met de deelnemers in gesprek over de geleerde lessen uit de COVID-19-pandemie. Wat kunnen we hiervan meenemen naar de reguliere zorgverlening?

Rowan Marijnissen aan het woord op het podium

Voor IC-verpleegkundigen was het werken tijdens de COVID-19-pandemie zwaar, maar er zaten ook positieve kanten aan. Op meerdere IC’s kregen ze grotere autonomie en ontplooiden zich. 'We kregen en namen zeggenschap. Onder druk van de omstandigheden stonden verpleegkundigen in hun kracht.'

> Lees het interview met Rowan Marijnissen

Workshops

In 2 workshoprondes gingen sprekers en deelnemers met elkaar in gesprek over waar zij tegenaan lopen bij verdere professionalisering van het vak en bij het versterken van hun positie. Wat is de rol van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden bij kwaliteit van zorg, kostenbeheersing, eigen regie, de Juiste Zorg op de Juiste Plek en positieve gezondheid en hoe maken we deze rol meer zichtbaar?

Jan Hamers aan het woord tijdens zijn workshop


Samenwerking in onderzoek

Jan Hamers en Judith Meijers (Maastricht University)

Hoe draagt samenwerken in wetenschappelijk onderzoek bij aan het optimaliseren van kennisontwikkeling?

In de workshop werd enerzijds gekeken naar effectieve vormen van samenwerking zoals team science en citizen science. Anderzijds naar samenwerking door het gebruik van bestaande data.

Meer weten?

Denise Spoon aan het woord over implementatie

Implementatie in de verpleging en verzorging

Denise Spoon (Erasmus MC) en Moniek Zijlstra-Vlasveld (ZonMw)

Het implementeren van nieuwe interventies of richtlijnen blijft een uitdaging. Hoe kun je de stap maken van ‘bevorderende en belemmerende factoren’ naar implementatiestrategieën? In deze workshop zijn 7 implementatiestrategieën besproken. Belangrijkste tips:

  • Betrek de doelgroep vanaf de start.
  • Maak het doel concreet en pak het regionaal en laagdrempelig aan.
  • Beschrijf de stappen die je zet op zo'n manier dat een ander er mee aan de slag kan. Beschrijf dus ook wat er fout gaat, zodat anderen niet tegen dezelfde problemen aanlopen.

Meer weten? Bekijk het project Implementatie Kwaliteitsstandaarden V&V: Wat is nodig?.

Joke Zoetemelk aan het woord tijdens haar workshop


Zeggenschap in de praktijk

Joke Zoetemelk (verzorgende IG bij Marente) en Annemarie Klaassen (Van Kleef Instituut)

Als verzorgende ben je de spil in de zorg voor de cliënt. Je verstaat je vak en kan als geen ander inschatten wat nodig is voor goede zorg. Die zorg wordt steeds complexer en vraagt om meer samenwerking en afstemming.

Ook daarin heb jij een belangrijke rol; als verzorgend leider. In de workshop gingen Joke en Annemarie met de deelnemers in gesprek over 9 handvatten die je helpen bij jouw verzorgend leiderschap.

Aan de slag? Download de infographic op de projectpagina van de Werkplaats verzorgend leiderschap.

Irene Muller-Schoof aan het woord tijdens haar workshop

Opleiden, leren en professionaliseren

Irene Muller-Schoof (Tilburg University), Dianne van Kuijk-van den Nieuwenhuijzen (ROC Tilburg) en Annette Zandvliet (ZonMw)

  • Bespreek vooraf en gedurende het samenwerken of en hoe de expertise van de deelnemers ingezet kan worden bij de verschillende onderzoeksstappen, zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de diversiteit en expertise. Werk dus niet alleen aan het resultaat, maar bespreek ook het proces en ieders rol.
  • Zorg voor meer onderzoek met de focus op verzorgenden. Zowel nationaal als internationaal is er nog weinig onderzoek gedaan met de focus op verzorgenden. En dat is opmerkelijk, want deze beroepsgroep bestaat uit meer dan 243.000 verzorgenden.

Meer weten? Bekijk de projecten over leren & verbeteren op onze website.

Marjolein de Booys aan het woord tijdens haar workshop

Multidisciplinaire samenwerking bij ontwikkeling kwaliteitsstandaarden

Marjolein de Booys (Zorginstituut Nederland) en Rixt Zuidema (Hogeschool Utrecht)

Deze workshop is gebaseerd op resultaten van de programmeringsstudie kwaliteitsstandaarden wijkverpleging. De programmabureaus zijn in verschillende fases van ontwikkeling. In deze sessie zijn we in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van de verschillende programmabureaus.

Eén van de conclusies was dat beginnende programmabureaus tijd en mogelijkheden gegund moet worden om het eigen beroep te ontwikkelen, voordat gestart wordt met multidisciplinaire richtlijnontwikkeling. 

Bekijk voor meer informatie het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden Wijkverpleging op onze website.

Sfeerimpressie

Natuurlijk waren er verschillende momenten om te netwerken en van gedachten te wisselen. Daar werd goed gebruik van gemaakt. We sloten de dag af met een kennisquiz.

Quizwinnaars op het podium
Workshop Rixt Zuidema
Workshop Judith Meijers
Workshop Dianne van Kuijk-van den Nieuwenhuijzen
Workshop Annemarie Klaassen
Sfeerfoto van deelnemers in plenaire zaal
Dialoog tijdens één van de workshops
Monique van Dijk in gesprek met AnneLoes van Staa en Denise Spoon
Evelyn Finnema en Nienke Bleijenberg in gesprek tijdens netwerklunch
Denise Spoon in gesprek tijdens de borrel
Denise Temmink aan het woord tijdens het plenaire gedeelte van de netwerkbijeenkomst
Workshop Annette Zandvliet
Workshops Moniek Zijlstra-Vlasveld
Leestafel met flyers

Redactie ZonMw, fotografie Studio Oostrum

Meer informatie

Blijf op de hoogte

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website