Maak kennis met de resultaten van de JGZ-programma’s Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg en Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg. Ga aan de slag met de innovaties, nieuwe werkwijzen, methodieken en tools. Om zo je vakmanschap te versterken.

Al sinds 2005 draagt ZonMw, samen met onderzoekers en professionals, bij aan kennis voor de JGZ. JGZ-professionals en JGZ-organisaties weten daarmee beter wat werkt en wat niet. En waar dat aan toe te schrijven is. Maar liefst 93% van alle JGZ-organisaties werkte mee aan de projecten binnen deze 2 programma’s. Met als doel: innovatie, professionalisering en het versterken van samenwerking. De resultaten uit deze onderzoeken zijn doorvertaald naar handige hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld richtlijnen, infographics, voorlichtingsmateriaal, video en vakliteratuur.

Thema's

Psychosociale gezondheid                                     Prenatale zorg

Ouderschap en opvoeding                                       Gezonde ontwikkeling

Gezond op school                                                             Jongeren                  

Professionalisering                                                        Sociaal domein              

Vluchtelingen                                                                     Digitalisering                                         

Samen groeien tot een sterke JGZ

Portretfoto Annemieke Goudkuil

Als JGZ-professional wil je professioneel en vakkundig werken. Om zo aan te sluiten bij de veranderende behoefte van jeugdigen en ouders. Wetenschappelijke kennis kan daarbij helpen. Maar hoe? Annemieke Goudkuil, voorzitter vakgroep jeugdverpleegkundigen V&VN vertelt hierover meer in haar column.

Lees de column

 

Aan de slag met de waaier!


Bij deze digitale publicatie hoort een fysieke waaier, bedoeld als praktisch hulpmiddel: je krijgt handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan met de innovaties, nieuwe werkwijzen, methodieken en tools. Om zo je vakmanschap te versterken. Wil je hem zelf doorbladeren?

Bestel de waaier!
 

Onderzoek voor de jeugdgezondheidszorg

Kennis up-to-date houden en aansluiten op nieuwe ontwikkelingen, dat is de kern van professionalisering. Inherent daaraan is het werken volgens de laatste richtlijnen en wetenschappelijk onderbouwde methoden.

Lees meer

Hoe komt een JGZ-richtlijn tot stand? En waar en hoe kun jij als JGZ-professional bijdragen? Breng jouw expertise en ervaring uit de dagelijkse praktijk in. En gebruik ze in je werk. Zo houden we de kwaliteit van ons vakmanschap hoog met werkbare en wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen.

Bekijk de infographic

Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

Het programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018 moet leiden tot verdere professionalisering en uniformering in de jeugdgezondheidszorg. Dit gebeurt door de ontwikkeling en herziening van richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen en producten die de invoering van richtlijnen ondersteunen. Inmiddels is het vervolgprogramma Richtlijnen JGZ 2019-2024 gestart.

Meer over dit programma

Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg 

Het programma Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg richt zich op het verder onderbouwen en waar nodig doorontwikkelen van veelbelovende werkwijzen daar waar deze werkwijzen nog onvoldoende onderzocht zijn. Daarnaast richt het programma zich op innovatieve werkwijzen voor de JGZ die de positionering van de JGZ in het sociale domein betreffen.

Meer over dit programma

Colofon

Concept & redactieOntwerp  Fotografie
Leene CommunicatieLeene Communicatie                Studio Oostrum                                                                                                          
Marc van Bijsterveldt  

ZonMw: Matthea van Leeuwe, Marjan de Smit,
Marlies Star, Melanie Sormani,
Tiffany NG-a-Tham, Vicky Verschoor

  
Contactgegevens            
jgz@zonmw.nl
www.zonmw.nl/jeugd
  

Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met nieuwe opbrengsten uit onderzoek.
Teksten overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

© 2021, ZonMw
ZonMw investeert in de gezondheid en het welzijn van de jeugd. Dat gebeurt via uiteenlopende programma’s. Deze bestrijken een heel scala aan maatschappelijke onderwerpen. Van kindermishandeling tot leefstijl. En van opvoedingsondersteuning tot ernstige gedragsproblemen.

Gerelateerd links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website