Vanaf de geboorte ontwikkelen kinderen zich op meerdere gebieden. Zo leidt een gezonde motorische ontwikkeling ertoe dat een baby kan kruipen en daarna lopen. Door cognitieve ontwikkeling leert een kind de wereld steeds beter begrijpen. De JGZ volgt de ontwikkeling van het kind, samen met de ouders.

JGZ-professionals hebben hiervoor diverse instrumenten en richtlijnen voorhanden. Stagneert de ontwikkeling op een bepaald gebied, dan wordt gekeken welke verdere ondersteuning gewenst is. Vroegtijdige signalering van een ontwikkelingsachterstand draagt bij aan het voorkomen of beperken van problemen op latere leeftijd. Juist bij die vroegsignalering speelt de JGZ een belangrijke rol, vanwege het hoge bereik van kinderen en ouders in de eerste levensjaren.

Resultaten uitgelicht

Hoe kan ik kindergeneeskunde, JGZ en sociaal domein efficiënt aan elkaar koppelen?

Kinderartsen zien op de polikliniek regelmatig kinderen met psychosociale problemen. Om deze kinderen goed te kunnen helpen, is afstemming nodig met (psycho)sociale hulpverlening en het sociaal domein. Hoe kan de jeugdverpleegkundige een schakel helpen vormen tussen kindergeneeskunde, (psycho)sociale hulpverlening en sociaal domein?

Zo ga jij aan de slag

Leg als JGZ-professional de verbinding tussen ziekenhuis en jeugdhulp. Zo zorg je ervoor dat kinderen met psychosociale problemen sneller passende hulp krijgen. Als verbindende JGZ-professional werk je nauw samen met de kinderarts uit het ziekenhuis. Je kijkt samen met ouders naar de behoeften en aandachtspunten. Waar nodig leg je vervolgens contact met JGZ-collega’s, het sociaal wijkteam of specialistische jeugdhulp. Ontdek hoe je zelf zo’n samenwerking kan opzetten om jouw rol als verbindingsprofessional te versterken.

> Bekijk de tips

Hoe kan ik houdings- en bewegingsafwijkingen signaleren en helpen voorkomen?

Bewegen is gezond, geeft energie en plezier en voorkomt veel problemen. De JGZ-richtlijn Houding en bewegen ondersteunt op basis van de laatste inzichten het bevorderen van voldoende beweging en het stimuleren van een goede houding bij de jeugd. Ook helpt de richtlijn bij het voorkomen van houdings- en bewegingsafwijkingen – of het tijdig opsporen daarvan.

Zo ga jij aan de slag

Met de JGZ-richtlijn Houding en bewegen bevorder je een goede houding en gezond beweeggedrag bij (jonge) kinderen en jongeren. Maak voor je gesprekken en adviezen gebruik van handige hulpmiddelen zoals de praatplaat voor het gesprek met ouders en de tips voor ouders en jeugdigen.

> Download de richtlijn en bekijk de handige hulpmiddelen

Alle resultaten

Monitoren van een gezonde ontwikkeling

Richtlijnen inzetten voor een gezonde ontwikkeling

Interviews

‘De JGZ vervult de belangrijke taak om gezondheidsproblemen vroeg op te sporen, de gezondheid te bevorderen en opvoeders te ondersteunen.’ Dr. Jeroen de Wilde vertelt hoe onderzoek naar richtlijnen hier onmisbaar in is.

Lees het interview met de expert

De JGZ-richtlijnen vormen complete pakketten van de allerlaatste kennis over een onderwerp. Ze helpen zo ook de jeugdgezondheidszorg in Nederland uniform te maken. Caren Lanting, onderzoeker bij TNO, vertelt over het belang van JGZ-richtlijnen, in het bijzonder van de richtlijn Taalontwikkeling.

Lees het interview met de onderzoeker

Aan de slag met de waaier

Bij deze digitale publicatie hoort een fysieke waaier, bedoeld als praktisch hulpmiddel: je krijgt handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan met de innovaties, nieuwe werkwijzen, methodieken en tools. Om zo je vakmanschap te versterken. Wil je hem zelf doorbladeren?

Bestel de waaier!

Gerelateerde links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website