Gemiddeld scoort de Nederlandse jeugd hoog op levenstevredenheid en geluk. Toch is volgens het CBS de psychische ongezondheid van jongeren de afgelopen 10 jaar licht gestegen: van 7% naar 8%. Ook zijn er eerste resultaten die aangeven dat de ervaren stress en prestatiedruk bij jongeren toeneemt.

De JGZ-professionals kijken naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van jongeren en hebben oog voor hun ontwikkelbehoeften. Zij vervullen daarmee een belangrijke rol in vroegsignalering van onder andere mentale problemen. Vanaf 2014 is er bovendien een extra contactmoment ingevoerd voor 15- en 16-jarigen. Jongeren krijgen dan advies op maat en/of worden doorverwezen naar hulp, betrouwbare websites en apps.

Resultaten uitgelicht

Hoe help ik jeugdigen en hun ouders bij depressieve klachten?

Veel jeugdigen hebben last van depressieve gevoelens. Uit onderzoek blijkt dat tijdig signaleren en interveniëren een depressie kan voorkomen. De JGZ-richtlijn Depressie is een leidraad om samen met de jeugdige (en ouder) de juiste afwegingen te maken.

Zo ga jij aan de slag

Ga naar de richtlijnenwebsite van het NCJ of raadpleeg de JGZ-richtlijnenapp. Daar vind je de richtlijn en de bijbehorende producten. De richtlijn bevat hulpmiddelen zoals een schema met signalen van depressie per leeftijdsgroep, opvoedinformatie over depressie bij pubers, en hulpmiddelen en tips voor jongeren.

> Download de richtlijn en de bijbehorende producten

Hoe kan ik via vlogs jongeren stimuleren tot een gezonde leefstijl?

Vlogs zijn razend populair onder jongeren. Influencers spreken veel jongeren aan en weten ook hun keuzes te beïnvloeden. Vlogs lijken ook te kunnen bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl. Hoe start je een vlog en waar moet je rekening mee houden?

Zo ga jij aan de slag

Bekijk de gemaakte vlogs en ga zelf aan de slag met het maken van een vlog. Maak daarbij gebruik van de 8 stappen zoals beschreven in het stappenplan, om zo gezond gedrag te promoten bij jongeren. Ga in elk geval op zoek naar de juiste influencer bij je doelgroep en zorg dat de vlogger voorbeeldgedrag laat zien.

> Naar het stappenplan

Alle resultaten

Gezonde leefstijl

Betrekken van jongeren

Psychosociale gezondheid van jongeren

Begeleiden van jongeren in het voortgezet onderwijs

Interviews

Jongeren vroegtijdig helpen met hun mentale problemen, voorkomt heftiger problematiek op latere leeftijd. Klachten en stoornissen kunnen worden voorkomen als hulpverleners in actie komen bij of vóór de eerste signalen. De JGZ is onmisbaar voor deze vroeg-signalering en ondersteuning. Wat kan de JGZ daarin doen? Hoogleraar Youth Metal Health Promotion Marloes Kleinjan vertelt erover.

Lees het interview met de expert

In de Gooi en Vechtstreek bestaat sinds een aantal jaar het Consultatie en Adviesteam (CenA team). 'We denken mee vanuit onze expertise en nemen een deel van de vraagverheldering over', vertelt Ching Ching Tang, een van de jeugdartsen uit het team.

Lees het interview met de onderzoeker

Aan de slag met de waaier

Bij deze digitale publicatie hoort een fysieke waaier, bedoeld als praktisch hulpmiddel: je krijgt handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan met de innovaties, nieuwe werkwijzen, methodieken en tools. Om zo je vakmanschap te versterken. Wil je hem zelf doorbladeren?

Bestel de waaier!

Gerelateerde links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website