De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van fysieke en/of mentale problemen op latere leeftijd. Daarom is het belangrijk dat met name kwetsbare vrouwen en gezinnen al tijdens de zwangerschap passende ondersteuning krijgen, zodat meer kinderen gezond en veilig opgroeien.

Met een prenataal huisbezoek heeft de JGZ gezinnen eerder in beeld, en kan ze effectiever optreden bij vroegsignalering vanaf de zwangerschap. Samenwerking tussen de geboortezorg en de JGZ is hierbij essentieel. Het vergt van alle betrokkenen rondom de zwangere vrouw een gezamenlijk inzicht in onder meer wie een prenataal huisbezoek nodig heeft, hoe wordt samengewerkt en de manier waarop informatie wordt gedeeld.

Uitgelichte resultaten

Hoe voer ik een ondersteunend gesprek met aanstaande ouders?

De preSPARK is een gespreksprotocol voor het prenataal huisbezoek door de jeugdverpleegkundige. Het is een hulpmiddel om vragen en problemen van ouders in kaart te brengen. Als JGZ-professional kom je met ouders tot gezamenlijke besluiten over vervolgacties.

Zo ga jij aan de slag

Met de preSPARK stel je op gestructureerde wijze 13 onderwerpen kort aan de orde. Bespreek met de aanstaande ouders hoe ze de zwangerschap beleven, kijk samen met hen vooruit op het opvoeden en opgroeien en neem de woon- en leefsituatie van het gezin onder de loep. Als het nodig is, kun je al tijdens de zwangerschap hulp in gang zetten. Zo ondersteun je aanstaande ouders optimaal in hun nieuwe rol als opvoeders. En zij maken meteen kennis met jou als de professional die na de bevalling de preventieve zorg verleent.

> Bezoek de website en bekijk de animatievideo

Hoe kan ik met VoorZorg bijdragen aan effectieve samenwerking in het sociaal domein?

Kinderen uit gezinnen met veel sociale risico’s beginnen hun leven vaak met een achterstand. VoorZorg biedt preventieve zorg vanaf de zwangerschap voor kwetsbare (aanstaande) moeders en hun eerste kind. Dat gebeurt door speciaal getrainde jeugdverpleegkundigen. Zij kunnen verbinding leggen met andere zorgprofessionals. Divers onderzoek toont aan dat VoorZorg effectief is in Nederland.

Zo ga jij aan de slag

VoorZorg is een intensief programma met huisbezoeken aan jonge (aanstaande) moeders. Het programma werkt preventief in gezinnen die vaak een groot beroep doen op professionele zorg. Met VoorZorg kun je kindermishandeling voorkomen en een betere gezondheid en ontwikkelingskansen voor kinderen bieden. En je helpt jonge moeders in hun ontwikkeling, opleiding en werk. Door vanuit VoorZorg aansluiting te realiseren tussen preventie en zorg in gemeenten, kun je bijdragen aan effectieve samenwerking tussen VoorZorg en de wijkteams.

> Lees meer over VoorZorg in dit interview

Alle resultaten

Normaliseren prenatale steun

Werkwijzen voor prenatale JGZ

Prenataal registeren

interviews

Al vóór de geboorte wordt de basis gelegd voor de groei, ontwikkeling en gezondheid van het kind op latere leeftijd. Daarom is prenatale zorg zo ontzettend belangrijk, vertelt prof. dr. Tessa Roseboom. 'Hoe beter de vroege ontwikkeling verloopt, hoe groter de kans dat het kind zijn of haar volledige potentie kan ontwikkelen.'

Lees het interview met de expert

Als de JGZ prenataal start met begeleidende zorg kan dat gezondheidswinst opleveren: ongunstige opgroeiomstandigheden komen eerder in beeld en er is meer continuïteit in de zorg rond kinderen. Maar hoe ondersteun je ouders op de juiste manier als JGZ-professional? De preSPARK is daarbij een effectief en efficiënt hulpmiddel.

Lees het interview met de onderzoeker

Aan de slag met de waaier

Bij deze digitale publicatie hoort een fysieke waaier, bedoeld als praktisch hulpmiddel: je krijgt handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan met de innovaties, nieuwe werkwijzen, methodieken en tools. Om zo je vakmanschap te versterken. Wil je hem zelf doorbladeren?

Bestel de waaier!

Gerelateerde links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website