De veranderende wereld en vele (digitale) ontwikkelingen vragen veel van de JGZ-professional. Een leven lang leren is voorwaarde om professioneel te kunnen blijven handelen, het verschil te maken, en aan te sluiten bij de wensen van ouders en kinderen.

Een belangrijk onderdeel van professionaliteit is werken volgens de nieuwste JGZ-richtlijnen, en het inzetten van instrumenten en methodieken die bewezen effectief zijn. Met het doel om ouders, kinderen en jongeren optimaal te ondersteunen – samen met andere partners in het sociaal domein en gerelateerde beroepsgroepen. Daarbij is het belangrijk om bij elk individueel geval na te gaan of de effectiviteit ook daarvoor geldt. Zo blijven professionals leren, helpen ze om bestaande richtlijnen te verbeteren door praktijkkennis, en kunnen ze maatwerk leveren voor ouders en kinderen.

Resultaten uitgelicht

Hoe geef ik triage op een verantwoorde manier vorm binnen mijn JGZ-organisatie?

Geen kind is hetzelfde en ook ouders hebben hun eigen behoeften. Meer oog voor deze verschillen draagt bij aan betere zorg op maat. Het uniform triageprotocol voor 5/6-jarigen en 10/11-jarigen helpt om in de contactmomenten voor kinderen van deze leeftijden onderscheid te maken tussen kinderen mét en zonder gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s.

Zo ga jij aan de slag

Ga als organisatie aan de slag met de protocollen. En geef zo op verantwoorde wijze vorm aan triage. Lees de achtergrondinformatie, de factsheet en gebruik de gezondheidsvragenlijsten voor ouders. En gebruik onder andere de informatiebrieven om ouders voor te lichten.

> Bekijk de protocollen en producten

Hoe zet ik mijn expertise en ervaringen in voor de JGZ-richtlijnen en hoe veranker ik ze in mijn werk?

Een belangrijk onderdeel van professionaliteit is het werken met wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. In de JGZ-richtlijnen zijn bovendien de ervaringen van JGZ-professionals verankerd. Hun kennis en expertise zijn immers onmisbaar voor een richtlijn die goed aansluit op het dagelijkse werk in de JGZ.

Zo ga jij aan de slag

Handel altijd op basis van de nieuwste JGZ-richtlijnen. Houd je kennis up-to-date met het JGZ Richtlijnenspel. Daarin kun je ook feedback geven op een richtlijn. De JGZ-richtlijnenapp biedt snel toegang tot aanbevelingen van alle JGZ-richtlijnen. Bovendien bevat de app allerlei handige functies die het werken met richtlijnen in de praktijk makkelijker maken. Zeer welkom is ook jouw ervaring en expertise bij het ontwikkelen van richtlijnen.

> Bekijk de infographic en doe mee

Alle resultaten

Onderbouwde nieuwe instrumenten

Evidence based werken

Vergelijk werkwijzen

Digitaal bijleren

Evalueer je nieuwe werkwijze

Interviews

Wat is het belang van professionalisering voor de jeugdgezondheidszorg? Daarover vertellen Annemieke Korver, voorzitter van de V&VN-vakgroep Jeugdverpleegkundigen en Mascha Kamphuis, voorzitter van de AJN (Jeugdartsen Nederland).

Lees het interview met expert

Geen enkele richtlijn wordt ingevoerd in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zonder dat die eerst uitgebreid is getest in de praktijk. Fré Schaaphok, als jeugdarts werkzaam bij de GGD Fryslân, deed mee aan de praktijktest voor de herziene richtlijn ‘Opsporing visuele stoornissen 0-19 jaar’. Schaaphok: ‘Ik draag graag bij aan een wetenschappelijk bewezen, uniforme werkwijze.’

Lees het interview met de onderzoeker

Aan de slag met de waaier

Bij deze digitale publicatie hoort een fysieke waaier, bedoeld als praktisch hulpmiddel: je krijgt handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan met de innovaties, nieuwe werkwijzen, methodieken en tools. Om zo je vakmanschap te versterken. Wil je hem zelf doorbladeren?

Bestel de waaier!

Gerelateerde links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website