De veranderende wereld en vele (digitale) ontwikkelingen vragen veel van de JGZ-professional. Een leven lang leren is voorwaarde om professioneel te kunnen blijven handelen, het verschil te maken, en aan te sluiten bij de wensen van ouders en kinderen.

Een belangrijk onderdeel van professionaliteit is werken volgens de nieuwste JGZ-richtlijnen, en het inzetten van instrumenten en methodieken die bewezen effectief zijn. Met het doel om ouders, kinderen en jongeren optimaal te ondersteunen – samen met andere partners in het sociaal domein en gerelateerde beroepsgroepen. Daarbij is het belangrijk om bij elk individueel geval na te gaan of de effectiviteit ook daarvoor geldt. Zo blijven professionals leren, helpen ze om bestaande richtlijnen te verbeteren door praktijkkennis, en kunnen ze maatwerk leveren voor ouders en kinderen.

Resultaten uitgelicht

Hoe is de verbinding tussen JGZ, lokale teams en onderwijs te versterken?

Samenwerking tussen professionals in het sociaal domein is van belang om goede preventieve hulp aan jeugdigen en ouders te leveren. Wat is er nodig om de samenwerking tussen JGZ, lokale (wijk)teams en onderwijs te versterken?

Zo ga jij aan de slag

Een succesvolle samenwerking tussen JGZ, wijkteam en onderwijs vraagt om een structurele investering van jou en je organisatie. Het rapport en de factsheet ‘De Sterkste Schakels’ helpt je het gesprek aan te gaan en de cruciale vragen te stellen aan je samenwerkingspartners. Hebben we duidelijke afspraken met elkaar, en wat is onze gezamenlijke visie? Kijken we goed naar wat iedereen kan bijdragen, en maken we optimaal gebruik van elkaars expertise? Ga aan de slag met behulp van de factsheet. Hierin vind je ook de link naar het hele onderzoeksrapport.

> Bekijk de factsheet

Hoe kan de JGZ voor kinderen met psychische problemen beter samenwerken met huisartsen en de jeugd-ggz?

Goede samenwerking tussen de JGZ, huisartsen en andere verwijzers is van grote waarde in het tijdig signaleren en helpen van kinderen en jeugdigen met psychische problemen. Verschillende regio’s hebben hier succesvolle aanpakken voor ontwikkeld.

Zo ga jij aan de slag

Bekijk de video over 3 succesvolle initiatieven. De kern van deze projecten: door oog te hebben voor verschillende dimensies van een probleem, kun je slagvaardig goede zorg aan kinderen en jongeren bieden. Mogelijk is een van deze werkwijzen – al dan niet in aangepaste vorm – ook in jouw regio in te zetten. De contactpersonen helpen je daarbij graag op weg.

> Bekijk de video over de initiatieven

Alle resultaten

Aanpak ziekteverzuim

Nieuwe vormen van samenwerking

Verbeteren psychosociale gezondheid

Digitaal samenwerken

JGZ in het sociaal domein

Interviews

Heeft een kind problemen met de gezondheid of ontwikkeling, dan hebben altijd meerdere vakmensen uit het sociaal domein een rol. De school, woningcorporatie of opvoedondersteuning bijvoorbeeld. ‘Het is onontkoombaar dat de JGZ samenwerkt met andere zorgprofessionals’, vindt dr. Frank van Leerdam.

Lees het interview van de expert

VoorZorg heeft als doel het voorkomen van kindermishandeling en het bevorderen van een betere gezondheid en ontwikkeling van kinderen vanaf de zwangerschap. Silvia van den Heijkant, jeugdarts bij GGD Amsterdam en projectleider VoorZorg bij de Academische Werkplaats, vertelt in dit interview over geleerde lessen en hoe VoorZorg een voorbeeld kan zijn voor een integrale aanpak binnen de JGZ en jeugdhulp.

Lees het interview met de onderzoeker

Aan de slag met de waaier

Bij deze digitale publicatie hoort een fysieke waaier, bedoeld als praktisch hulpmiddel: je krijgt handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan met de innovaties, nieuwe werkwijzen, methodieken en tools. Om zo je vakmanschap te versterken. Wil je hem zelf doorbladeren?

Bestel de waaier!

Gerelateerde links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website