Ieder kind ontwikkelt zich op het gebied van fijne en grove motoriek, groei, sociale vaardigheden, spraak en taal. Risicofactoren en beschermende factoren beïnvloeden die ontwikkeling. Zo hebben kinderen van asielzoekers en vluchtelingen door hun vluchtverleden meer gezondheidsrisico’s dan kinderen zonder migratieachtergrond.

Bij vluchtelingenkinderen is er bijvoorbeeld vaker sprake van psychosociale problemen en ongunstige voedingsgewoonten. De JGZ is verantwoordelijk voor de preventieve zorg van vluchtelingenkinderen. Ze vervult een belangrijke rol in vroegsignalering van problemen, korte interventies, doorverwijzing en het bevorderen van zelfredzaamheid.

Resultaten uitgelicht

Kan ik een groepsgerichte aanpak inzetten bij vluchtelingen?

De groepsbijeenkomsten van CenteringParenting bieden ouders in een asielzoekerscentrum sociale steun. En daar ontbreekt het voor hen nogal eens aan. Het invoeren van een cultureel aangepaste CenterParenting lijkt haalbaar in deze setting.

Zo ga jij aan de slag

Er zijn 2 CenterParenting-versies ontwikkeld: één voor moeders met kinderen tussen 0 en 2 jaar (babygroep) en één voor moeders met kinderen tussen 2 en 4 jaar (peutergroep). Beide versies bestaan uit 4 maandelijkse groepsbijeenkomsten van twee uur. De groepsgerichte aanpak biedt je als JGZ-professional ruimte om naast de fysieke gezondheid ook het psychosociaal welbevinden van kind en gezin te bespreken

> Bekijk in de informatiefolder wat CenterParenting kan doen

Hoe realiseer ik een beter afgestemde ondersteuning aan vluchtelingengezinnen?

Veel kinderen uit vluchtelingengezinnen hebben een zorgachterstand en trauma’s door de situatie in hun thuisland. Eenmaal in Nederland vinden ouders het bovendien lastig hun weg te vinden in onze maatschappij en het Nederlandse zorgsysteem. Hoe kan de JGZ deze gezinnen goed op weg helpen?

Zo ga jij aan de slag

Je kunt vluchtelingengezinnen in een vroeg stadium ondersteunen door beter samen te werken met bestaande pedagogische initiatieven. De handreiking ‘Vluchtelinggezinnen samen op weg helpen – tips voor gemeenten en JGZ’ bevat goede voorbeelden die je kunnen inspireren. Ga aan de slag met de suggesties voor (groeps)voorlichting, leefstijlbevordering en een handreiking voor toeleiding naar zorg.

> Ga aan de slag met de handreiking

Alle resultaten

Zorg voor vluchtelingen

Opvoedondersteuning aan vluchtelingengezinnen

Samenwerken in de zorg voor vluchtelingen

Interviews

Kinderen die met hun ouders naar Nederland zijn gevlucht, krijgen niet altijd de zorg die ze nodig hebben. Veel ouders hebben een zeer beperkt netwerk, weten niet bij welke zorginstellingen ze terecht kunnen en vinden het lastig om hulp te vragen. De JGZ ondersteunt deze gezinnen zodat zij hun leven gezond en veilig voort kunnen zetten.

Lees het interview met de expert

Veel ouders en kinderen die gevlucht zijn hebben meer hulp nodig dan de standaard-ondersteuning die de JGZ biedt. Frouke Sondeijker en Joke van Wieringen vertellen over hun projecten waarbij de JGZ extra ondersteuning biedt. Outreachend werken en snel contact leggen, bij voorkeur in de eigen taal, zijn belangrijke elementen.

Lees het interview met de onderzoeker

Aan de slag met de waaier

Bij deze digitale publicatie hoort een fysieke waaier, bedoeld als praktisch hulpmiddel: je krijgt handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan met de innovaties, nieuwe werkwijzen, methodieken en tools. Om zo je vakmanschap te versterken. Wil je hem zelf doorbladeren?

Bestel de waaier!

Gerelateerde links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website