Het Goede Gesprek is een maatjesproject voor ouderen die kampen met verlieservaringen. Denk aan het verlies van een partner, maar ook verlies van gezondheid. De maatjes zijn vrijwilligers die begeleid worden door geestelijke verzorgers en zijn gespecialiseerd in het aandacht hebben voor levensvragen van de ouderen. Om de betekenis van de gesprekken in beeld te brengen, is een meetinstrument in de vorm van een praatplaat ontwikkeld om met de deelnemers in gesprek te gaan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website