Een hersenbloeding, ongeluk of hersentumor kan leiden tot blijvend hersenletsel. De Edwin van der Sar Foundation ondersteunt mensen met hersenletsel op het gebied van revalidatie, participatie en preventie. In 2015 startte de Foundation met de Class; een project dat erop is gericht om jongeren met niet aangeboren hersenletsel (NAH) te begeleiden naar werk. ZonMw en FNO financieren onderzoek naar de effectiviteit en verbetermogelijkheden van de activiteiten van de Class.

De Edwin van der Sar Foundation wil mensen met hersenletsel nieuwe kansen en een beter toekomstperspectief bieden. Dit doen ze onder andere via de Class, een project voor jongeren met hersenletsel, die nog een heel leven voor zich hebben. Door intensieve begeleiding van een job-coach, studiebegeleider en sporttrainer komen de jongeren erachter waar hun kansen liggen en wat hun belastbaarheid is. Zo geeft de Foundation jongeren met hersenletsel een impuls om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Het doel van de Class is dat jongeren aan het eind van het traject een betaalde baan, vrijwilligerswerk of dagbesteding hebben. Maar in de praktijk is er zoveel meer. Het gaat ook om zelfvertrouwen, oefenen, lef en energie. Uitgangspunt van de Class is de kracht van jongeren. Zij kijken naar de toekomst; het leven ligt nog voor hen.

Onderzoek

ZonMw en FNO financieren onderzoek naar de effectiviteit van de Class. Projectleider van dit onderzoek is Hennie Boeije van het Nivel. ‘Vaak zien we dat interventies beperkt zijn tot één gebied, zoals werk, of bewegen. Maar de Class werkt juist op een breed terrein en dat maakt mij nieuwsgierig hoe dat werkt.’ Door het onderzoek verwacht Boeije zicht te krijgen op de praktijkervaringen met de Class en op de succes- en faalfactoren. ‘De Class heeft een intensieve en persoonlijke aanpak. Wat werkt er nu precies voor wie? We hopen hiermee en op basis van de literatuur aanbevelingen te kunnen doen voor optimale inzet van de Class.’ 

Boeije en haar onderzoeksteam evalueren de Class vanuit de invalshoek van de deelnemende jongeren, hun familie en het projectteam. Ze beschrijven de verschillende onderdelen, zoals werk, opleiding, bewegen, trainingen, leefstijl en terugkomdagen, en brengen daarmee de Class in zijn geheel in kaart. ‘Dat is belangrijk, omdat de Class tot nu toe voornamelijk is opgebouwd op basis van praktijkervaring. Als je dat onderbouwt met theorie of bewijs uit onderzoek, kan je het effect van de Class meer systematisch evalueren. Anders gezegd, het is goed om systematisch te kijken wat nou precies maakt dat jongeren dat extra opstapje krijgen. Is dat het in beweging komen, of de begeleiding bij het werk, of misschien juist de combinatie? En misschien zijn er ook onderdelen die anders kunnen worden ingevuld of die de jongeren minder aanspreken. Dat maakt het mogelijk om de Class in de toekomst nog beter te maken.’

Hennie Boeije

Breder toepasbaar

De onderdelen en methodieken van de Class zijn specifiek ontwikkeld voor de situatie van jongeren met NAH. Boeije: ‘Er worden bij de Class ervaringen opgedaan en lessen geleerd; het zou jammer zijn als daar niet meer jongeren van kunnen profiteren. Daarom onderzoeken we ook wat er nodig is om de aanpak van de Class aan te kunnen passen voor jongeren met andere chronische aandoeningen.’

Meer dan zorg alleen

Voorheen lag de nadruk bij jongeren met NAH vaak op zorg. ‘Dat is niet verwonderlijk, want het is natuurlijk ook belangrijk dat ze de juiste hulp krijgen. De Class start juist daarna, als jongeren redelijk stabiel zijn. Bij hen gaat de aandacht uit naar al die andere terreinen waar  je welzijn en geluk vanaf hangt. Zoals school, relaties, arbeid, sport, zelfstandigheid, huisvesting en noem maar op.’ 

Methode

Het onderzoek hanteert een methode die goed bij de doelgroep aansluit. ‘We laten jongeren foto’s maken van activiteiten die voor hen veel betekenen, die ze hebben geleerd en die voor hen een doorbraak zijn geweest. We spreken ook met ouders en natuurlijk met de medewerkers van de Class, zoals jobcoaches, studie- en sportcoaches en projectleiding.’

 

Groep jongeren van de Class
Deelnemers aan de Class van mei 2018
Vrouw houdt presentatie
Voormalig hockey-keepster Joyce Sombroek vertelt over de link tussen haar sportcarriëre en het traject van de jongeren.
Vrouw houdt presentatie close-up
Man spreekt door een microfoon
Oud-deelnemer Rommert Bergshoeff vond na de Class werk bij de Nederlandse Bank.
Man spreek voor een zaal
Oud-deelnemer Rommert Bergshoeff.

Gemeenten

Gemeenten en UWV zijn belangrijke samenwerkingspartners van de Class. ‘We houden ook gesprekken met gemeenten en UWV. We gaan samen met hen na wat zij doen in de ondersteuning van jongeren die werk zoeken.’

‘We leren zo ook de vraagstukken van gemeenten kennen’, aldus Boeije. ‘De Class is een van de vele activiteiten die helpen om mensen te begeleiden bij het zoeken naar werk. Gemeenten hebben meer manieren om jongeren te ondersteunen, zoals jobcoaches, casemanagers, reïntegratiecoaches of sollicitatietraining. Wat wij graag willen weten, is met welke vragen jongeren met NAH bij gemeenten aankloppen, hoe gemeenten deze jongeren helpen, of ze de Class of soortgelijke alternatieven kennen.  Daar weten we nog heel weinig van.’

Kick-off

Op woensdag 9 mei vond de kick-off van de 4e Class plaats in de Johan Cruijff Arena. Naast jongeren die aan de start van het traject staan en hun ouders en begeleiders, waren er ook alumni aanwezig. Voormalig keepster van het Nederlands dames hockey elftal en ambassadeur voor de Foundation, Joyce Sombroek legde in een presentatie de link tussen topsport en het traject waar de jongeren in de Class voor staan. 

Bekijk het filmpje van de kick-off

Wat zeggen de deelnemers?

Oud-deelnemer

‘Het heeft me persoonlijk heel veel opgeleverd. Ik werk nu voor Randstad Participatie, wij helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.’

‘Iedereen in de Class heeft zijn eigen unieke verhaal. Het is goed om dat van elkaar te horen, daar leer je heel veel van. Het is fijn dat je tijdens het traject rugdekking hebt van de Foundation. Maar ook na afloop kan je altijd bellen en blijf je betrokken.’

Startende deelnemers

‘Ik verwacht dat ik hier werk aan overhoud, in de zorg. Maar daarnaast hoop ik hier ook vriendschappen aan over te houden. Het is fijn dat je weet dat je niet alleen staat, er is veel herkenning in de groep. Je hebt mensen om je heen die je begrijpen.’

‘Ik verwacht dat ik nog meer uit mezelf kan halen. En te ontdekken waar mijn mentale en fysieke belastbaarheid liggen. Waar ligt de grens? Ik denk dat ik nog meer kan, maar is dat ook zo?’

Samenwerking ZonMw, FNO en de Edwin van der Sar Foundation

ZonMw, FNO en de Edwin van der Sar Foundation bundelden eind 2017 de krachten om jonge mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) te ondersteunen. Door de Class krijgt deze groep jongeren een impuls om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. 

ZonMw ondersteunt dit project vanuit het programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten. Gewoon Bijzonder ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Projecten waarin praktijkgericht onderzoek voorop staat, passen binnen dit programma. 

Het programma Zorg én Perspectief van FNO heeft als doel het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdsgenoten. Sinds 2016 voert het Nivel het overkoepelend evaluatieonderzoek uit van dit programma. 

Met financiering van ZonMw en FNO voert het Nivel onderzoek uit naar de effectiviteit van de Class. 

Werkgevers bouwen mee aan een inclusieve arbeidsmarkt

De Edwin van der Sar Foundation stimuleert werkgevers mee te bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Vóór de kick-off van de Class vond in de Arena een werkgeversontbijt plaats, met als thema: werkgelegenheid voor mensen met een beperking. 

Naast Joyce Sombroek was ook Edwin van der Sar als gastheer en spreker aanwezig. Hij interviewde oud Class-deelnemer Rommert Bergshoeff die na zijn coachings-traject bij de Foundation passend werk gevonden heeft. 

 

man interviewt andere man in gezelschap
Mensen zitten te ontbijten
vrouw spreekt in microfoon voor een groep
Man met microfoon spreekt mensen toe tijdens een ontbijt

In samenwerking met:

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheids-onderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

 

Redactie ZonMw

Fotografie Edwin van der Sar Foundation

 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website