Publicatiereeks oktober 2016

'Meer weten, beter doen!'

Samen werken aan een betere zorg voor de jeugd

foto zonmw jeugd

'Meer weten, beter doen!'

Samen werken aan een betere zorg voor de jeugd

Hoe help je jonge asielzoekers weer te geloven in zichzelf en hun dromen na te jagen? Welke interventies zijn beschikbaar voor kinderen die te maken hebben met de gevolgen van (echt)scheiding? En: hoe kan je, door onderwijs en jeugdzorg te verbinden, schooluitval verminderen en voorkomen dat kinderen intensievere hulpverlening nodig hebben?

In de zorg voor jeugd staan professionals en gemeenten dagelijks voor deze en andere vraagstukken. De jeugdprogramma’s van ZonMw ontwikkelen en onderzoeken initiatieven waarmee de kansen op een gezonde ontwikkeling van de jeugd toenemen. Met deze kennis kunnen gemeenten en professionals de jeugdhulp verder verbeteren.

Deze reeks is samengesteld ter gelegenheid van de Voor de Jeugd Dag op 3 oktober 2016. Geïnterviewden verzorgden daar een workshop over hun door ZonMw gefinancierde project. Om zo kennis te delen en anderen te inspireren om óók met de opbrengsten aan de slag te gaan. We bundelden hun verhalen in deze publicatie. Doe er uw voordeel mee!

Kennisplatform Kind En (Echt)Scheiding

Meer aandacht voor problemen van kinderen bij echtscheiding

Oudertraining Incredible Years

Oudertraining Incredible Years bewezen effectief voor verminderen van gedragsproblemen bij kinderen

LOL-training (Live Online Leren)

Laagdrempelige training leert beter omgaan met culturele verschillen

Academische Werkplaats Samen op School

Samenwerken om onderwijs en jeugdhulp te verbinden en schooluitval te voorkomen

Academische Werkplaats Jeugd in Twente

Samenwerken met minimagezinnen aan gezondheid en welzijn van kinderen

SamenStarten App

SamenStarten App legt regie bij ouders

Empowermenttraject Ondernemen in je Eigen Toekomst

Jonge asielzoeker werkt aan eigen toekomst