Samenwerken om onderwijs en jeugdhulp te verbinden en schooluitval te voorkomen

foto zonmw jeugd

Samenwerken om onderwijs en jeugdhulp te verbinden en schooluitval te voorkomen

Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs en de Jeugdwet is er veel veranderd op het gebied van jeugdhulp en onderwijs. De Academische Werkplaats Samen op School (SoS) houdt zich bezig met de vraag hoe onderwijs en jeugdzorg op een goede manier te verbinden en welke rol iedere partij daarbij heeft te vervullen. Het doel? Schooluitval verminderen en voorkomen dat kinderen intensievere hulpverlening nodig hebben.

Scholen, de gemeente, hulpverleners, ouders, leerlingen én de wetenschap. Ze hebben allemaal een rol in de academische werkplaats Samen op School. De diversiteit van invalshoeken van waaruit dit vraagstuk wordt aangepakt is uniek, vindt Sharon Stellaard. Zij is als promovenda bij de werkplaats betrokken en vertegenwoordigt daarmee de wetenschappelijke invalshoek. “Bijzonder is dat we met mensen bij elkaar zitten die elkaar normaal nooit zouden treffen. Bijvoorbeeld de schooldirecteuren van de diverse scholen uit de regio, maar ook studenten van Hogescholen Windesheim en Viaa - de professionals van de toekomst – sluiten aan.”

Communities of Practice

De academische werkplaats bestaat uit een aantal Communities of Practice binnen verschillende basis-, middelbare en speciale scholen. In de communities gaan ouders, leerlingen en professionals uit het onderwijs en de jeugdhulp samen in gesprek over hoe zij de bestaande werkwijzen op hun school kunnen verbeteren. Ook Stellaard, een collega-promovendus en een aantal hbo-studenten nemen deel aan de gesprekken. “De kennis die voortkomt uit de communities, gebruiken wij als input voor ons onderzoek. Tegelijkertijd delen wij ook onze opgedane kennis met de deelnemers.”  

‘Ik verwacht dat door de samenwerking scholen, hulpverleners en gemeenten elkaars taken, rollen en verantwoordelijkheden beter gaan begrijpen’
Afbeelding jeugd

Bestuurlijke kant

Terwijl haar collega zich bezighoudt met onderzoek naar de samenwerking tussen ouders, hulpverleners en docenten binnen een school, richt Stellaard zich met name op de bestuurlijke voorwaarden. “Ik onderzoek op welke manier 4 stedelijke gemeenten vormgeven aan hun rol om het jeugdbeleid te verbinden met het beleid van passend onderwijs. De manier waarop dit wordt aangepakt verschilt nogal. Ik onderzoek waarom gemeenten voor een bepaalde aanpak kiezen en in hoeverre dit doorwerkt in de kwaliteit van de dienstverlening.” 

Meer begrip

De doelen van het project zijn helder: de ontwikkelingskansen van kinderen verbeteren, de regie van ouders vergroten en het vinden van een passende plek in het reguliere onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen. Stellaard verwacht daarnaast dat door de samenwerking scholen, hulpverleners en gemeenten elkaars taken, rollen en verantwoordelijkheden beter gaan begrijpen. “Dat klinkt heel simpel, maar vaak zijn dit hele andere werelden met een hele eigen manier van doen. Ik hoop dat deze partijen straks sneller en slagvaardiger met elkaar aan de slag kunnen om ouders en kinderen te helpen. En daarbij dat juist ook zij meer worden gehoord dan nu het geval is.”

Academische Werkplaats Samen op School

Wat is het?

De noodzaak tot meer samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp wordt breed ingezien en erkend, toch verloopt deze nog niet optimaal. In de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Samen op School staat de samenwerking tussen gezin, school en jeugdhulp in de regio Flevoland en IJsselland centraal. De werkplaats zet in op een ononderbroken schoolloopbaan, het voorkómen van (zwaardere vormen van) ondersteuning en het bieden van effectievere hulpverlening waar deze nodig is. 

Over het ZonMw-project

In deze academische werkplaats wordt in 6 scholen een zogenaamde Community of Practice (CoP) ingericht. In iedere CoP werken ouders, jeugdigen, onderwijs en jeugdhulpverlening samen aan het verbeteren van inhoudelijke werkwijzen en de bestuurlijke en organisatorische voorwaarden. Ook worden 2 onderzoeken gedaan naar zowel de inhoudelijke samenwerking als de bestuurlijke en organisatorische randvoorwaarden. Verder wordt een aantal klein-en-fijn-projecten uitgevoerd om met kortdurend onderzoek vragen te beantwoorden.

Wat levert het op?

De belangrijkste opbrengst is dat de academische werkplaats kennis oplevert over de mogelijkheden en randvoorwaarden om integraal werken tussen onderwijs en jeugdhulp te verbeteren. Met deze kennis kunnen gemeenten beter sturing geven aan het jeugdstelsel en aan de verwezenlijking van de gestelde transformatiedoelen. De werkplaats zal continu de beschikbare kennis op diverse manieren delen met leerlingen, ouders en diverse professionals. 

Meer weten?