Jonge asielzoeker werkt aan eigen toekomst

foto zonmw jeugd

Jonge asielzoeker werkt aan eigen toekomst

Ze zijn in de bloei van hun leven, maar hun ontwikkeling staat stil. In Nederland leven honderden jonge asielzoekers die nog niet weten waar ze hun toekomst mogen doorbrengen en daarom geen werk of studie kunnen doen. Het programma Ondernemen in je Eigen Toekomst (OIET) helpt deze jongeren weer te geloven in zichzelf en hun dromen na te jagen.

It takes a village to raise a child. Het is de basis van waaruit de stichting New Dutch Connections aan de slag gaat met jonge alleenstaande asielzoekers in de opvangcentra van het COA. Het gaat om jongeren tot 30 jaar die in procedure zijn, al een verblijfsvergunning hebben of uitgeprocedeerd zitten. “Wij zien het als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om deze groep jongeren op te nemen in onze maatschappij,” vertelt medeoprichter Margriet Stuurman. “Om economisch zelfstandig te zijn, kun je de culturele en maatschappelijke participatie niet overslaan. Dit bieden we de jongeren enerzijds door hen te trainen, en anderzijds door hen te helpen een netwerk op te bouwen van mensen die hen verder kunnen helpen.”

Jezelf verkopen als talentvol mens

Tijdens het 4 maanden durende traject Ondernemen in je Eigen Toekomst krijgen de jonge asielzoekers wekelijks trainingen waarin ze aan de slag gaan met vragen als ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’ Stuurman: “We leren de jongeren hoe ze zichzelf kunnen verkopen. Niet als asielzoeker - want dat werkt niet - maar als talentvol mens. Dit is een competentie die ze hun hele leven mee kunnen nemen, waar ze ook terecht komen.” 

‘Jongeren betrekken hun coach bij de stappen die ze nemen en leren dat ze verder komen met hulp van anderen.’
Afbeelding jeugd

Succesvolle inzet vrijwillige coaches

Ruim driekwart van de jongeren die deelnamen aan het traject geeft aan dat het heeft bijgedragen aan hun welzijn. Het succes van de methodiek lijkt vooral te zitten in de vrijwillige coaches die alle deelnemers gedurende het traject krijgen toegewezen. “De echte succesverhalen zijn die van jongeren die nog lang na het traject contact houden met hun opgebouwde netwerk”, weet Stuurman. “Zij snappen dat ze anderen moeten betrekken bij de stappen die ze nemen, omdat dat veel makkelijker is dan wanneer je alles in je eentje moet uitzoeken.”

De Toekomstacademie

New Dutch Connections werkt nu toe naar een meer continue vorm van onderwijs: de Toekomstacademie. Deze academie is juist ook bedoeld voor jongeren die (nog) geen verblijfsvergunning hebben. “Scholen of bedrijven richten zich nu vaak op statushouders, waardoor het voor jongeren die in procedure zitten of uitgeprocedeerd zijn lastig is om een opleiding te volgen. Maar waarom eigenlijk? De wereld is groter dan alleen Nederland of Europa. Als je een jongere hier de vaardigheden leert om voor zichzelf te zorgen, kan hij dat overal ter wereld. Met de Toekomstacademie zetten we daarin een volgende stap.”

Empowermenttraject Ondernemen in je Eigen Toekomst

Wat is het?

Ondernemen in je eigen toekomst (OIET) is een methodiek waarin jonge (ex)asielzoekers weerbaar worden gemaakt en leren vorm geven aan en regie nemen over hun eigen toekomst, waar deze dan ook ter wereld ligt. De doelstelling is om de jongeren een nieuw toekomstperspectief te geven, door hen inzicht te geven in zichzelf, hun eigen mogelijkheden te laten inzien en hun netwerk te vergroten. Ze worden gestimuleerd zichzelf te zien als wereldburgers, en krijgen inzicht  in hun eigen talenten. OIET doet dit door de jongeren training te geven, te koppelen aan vrijwillige coaches uit het bedrijfsleven, aan leeftijdsgenoten en ze tijdens dit traject hun toekomstplannen uit te laten werken.

Over het ZonMw-project

De methodiek OIET is door New Dutch Connections (NDC) op basis van 'learning by doing' stap voor stap ontwikkeld. In het project dat onderdeel uitmaakt van het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector is de methode beschreven en theoretisch onderbouwd. In 2015 is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het effect van het project ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’. In het onderzoek zijn de bevindingen van 11 jonge asielzoekers opgenomen evenals de bevindingen van 13 personen die betrokken zijn geweest bij het OIET-project. 88% van de geïnterviewde jongeren laten een grote verbetering zien op zowel veerkracht als sociale steun. 

Wat levert het op?

Er is door NDC een Handboek ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ ontwikkeld. Dit handboek legt uit hoe NDC een duurzame, lokale gemeenschap rondom (ex-asielzoekers en vluchtelingen vormt; welke methoden NDC gebruikt en waarom; hoe een communitymaker van NDC praktisch aan de slag gaat; hoe de verschillende onderdelen van het OIET-traject verlopen; op welke manier het traject effect heeft; en hoe ook na het traject de jongere kan blijven doorleren of werken. 

Meer weten?