Laagdrempelige training voorkomt miscommunicatie migrantenjongeren

foto zonmw jeugd

Laagdrempelige training voorkomt miscommunicatie migrantenjongeren

Migrantenkinderen en -jongeren met psychische problemen ontvangen vaak niet op tijd hulp, en vaak ook niet de juiste hulp. Dat moet anders. Met de LOL-training (Live Online Leren) leren zorgprofessionals om beter om te gaan met verschillen in cultuur en achtergrond.

Veel jongeren vinden moeizaam aansluiting bij de psychische zorg in Nederland. Verschillen in cultuur, achtergrond en betekenisgeving kunnen invloed hebben op communicatie. Zonde, vindt psycholoog en trainer Patricia Schell van i-psy afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie. “In gesprekken kan hierdoor miscommunicatie ontstaan, waardoor geen goede behandelrelatie tot stand komt. Het gevolg is onbegrip aan beide kanten en het niet opvolgen van adviezen, wat voor lastige situaties kan zorgen.” Daarom is - met subsidie van het Europees Integratiefonds en de gemeente Rotterdam - een laagdrempelige training ontwikkeld die zorgprofessionals meer handvatten geeft om cultuursensitief te kunnen werken.

Minder miscommunicatie

Hoe belangrijk die cultuursensitiviteit is, bewijst het voorbeeld van een jonge moslima die meer op eigen benen wilde staan, maar veel twijfels had. Schell: “De behandelende hulpverlener gaf haar tips alsof het heel normaal zou zijn dat je op je achttiende op kamers gaat. Maar beter was het geweest als de jonge vrouw had geleerd hoe zij goed om kan gaan met de weerstand van haar ouders. Door de training leren hulpverleners hoe zij miscommunicatie in deze situaties kunnen voorkomen.”

‘Jongeren voelen zich meer begrepen en maken hun traject nu wél af’
Afbeelding jeugd

Virtueel mét contact

Iedere training bestaat uit 5 korte sessies van anderhalf uur, waarbij de deelnemers (vaak afkomstig uit wijkteams, gemeenten of onderwijs) inloggen in een virtueel klaslokaal. “De deelnemers zien elkaar en de docent en hebben écht contact. Dat maakt de LOL-training anders dan andere e-learnings die je thuis achter je computer kunt volgen”, legt Schell uit. Tijdens de sessies kan de docent een presentatie houden, filmpjes laten zien en kunnen de deelnemers live vragen stellen en op elkaar reageren. Na iedere sessie volgt een test om te zien of de deelnemers de stof in de vingers hebben.

Positieve ervaringen

Zorgverleners die hebben deelgenomen aan de LOL-training zijn volgens Schell erg positief. “Ze hebben ervaren dat hun cliënt zich meer begrepen voelt wanneer er écht naar hen wordt geluisterd. En dat ze daardoor een traject afmaken, in plaats van er halverwege mee te stoppen. Bovendien scheelt deze vorm van trainen de deelnemers veel gedoe en reistijd. Voor de jongeren geldt dat zij hun negatieve associaties met zorg en hulpverlening in kunnen ruilen voor positieve ervaringen.” Met de subsidie van ZonMw worden meer trainers opgeleid en kan de training worden doorontwikkeld.

LOL-training (Live Online Leren)

Wat is het?

Kinderen uit migrantengezinnen ontvangen vaak niet op tijd én niet de juiste hulp. Om dit aan te pakken is de LOL-training (Live Online Leren) ontwikkeld om professionals beter te leren omgaan met culturele verschillen. De training is voor professionals die werken in de wijk, in wijkteams en het onderwijs. Doel van de training is om zorgprofessionals beter om te leren gaan met verschillen in cultuur en achtergrond van jongeren om zo te werken aan een betere zorgverlening aan deze doelgroep.

Over het ZonMw-project

In dit project werken diversie academische werkplaatsen transformatie jeugd samen aan de doorontwikkeling van de bestaande LOL-training. Ook worden meer professionals in diverse gemeenten getraind. Het project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Academische Werkplaats Transformatie Jeugd. Academische werkplaatsen brengen kennis samen die nodig is voor de aanpak van regionale vraagstukken van beleid en praktijk bij de transformatie in de jeugdsector.

Wat levert het op?

De training, die nu bestaat uit 5 onderdelen, wordt uitgebreid met een onderdeel ‘Risicojeugd’. Verder wordt meer ervaringskennis van migrantenjeugd en hun ouders in de training verwerkt. Ook wordt het voor professionals mogelijk om online van elkaar te leren. 

Vier trainers zijn al opgeleid om de online training te geven. Acht nieuwe trainers uit andere gemeenten worden opgeleid. Zij gaan 250-300 extra professionals trainen.

Meer weten?