Meer aandacht voor problemen van kinderen bij echtscheiding

foto zonmw jeugd

Meer aandacht voor problemen van kinderen bij echtscheiding

Kinderen die door een echtscheiding in de problemen zijn gekomen verdienen goede zorg. Maar welke programma’s, behandelingen en trainingen zijn er beschikbaar? En hoe staat het met de kwaliteit en de effectiviteit ervan? Kennisplatform Kind En (Echt)Scheiding – kortweg KEES - bracht het voor Noord-Nederland in kaart.

Zo'n 60.000 kinderen in Nederland krijgen jaarlijks te maken met scheidende ouders. Zij hebben ongeveer 2 keer zoveel problemen als kinderen uit gezinnen die intact blijven. In het geval van een vechtscheiding zijn die problemen vaak nóg groter: de spanning zorgt voor o.a. slechte prestaties op school, gedragsproblemen en een lager zelfbeeld.

Geen goed overzicht

Reden voor Elizabeth Pander, gedragswetenschapper bij KEES, om samen met haar collega’s de handen ineen te slaan om de zorg voor deze kinderen in echtscheidingen te verbeteren. “Veel jeugdwerkers weten niet welke interventies beschikbaar zijn, wat de beste route is en wanneer je welke actie inzet”, aldus Pander. Ook bij gemeenten, die nu verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp, ontbreekt volgens haar dat overzicht. “Daardoor kan handelingsverlegenheid ontstaan, wat maakt dat problemen makkelijker kunnen escaleren.”

‘Veel jeugdwerkers weten niet wat er aan interventies beschikbaar is, wat de beste route is en wanneer je welke actie inzet’
Afbeelding jeugd

Hulpverleningsaanbod in kaart

De onderzoekers begonnen met het in kaart brengen van het beschikbare hulpverleningsaanbod in Groningen, Friesland en Drenthe. Een hele uitdaging, zo bleek, want niet in elke provincie was deze informatie even makkelijk voorhanden. Ook maakte KEES een overzicht van de factoren die een rol spelen bij het al dan niet ontstaan van een (v)echtscheiding, zoals de juridische strijd tussen de ouders en de financiële gevolgen van een scheiding. Belangrijkste doel? “Jeugdwerkers en gemeenten deskundiger en sterker maken, zodat zij de juiste hulp kunnen inzetten. Hopelijk wordt daarmee veel strijd voorkomen in het belang van de kinderen.”

Sneller passende ondersteuning

De resultaten en aanbevelingen van KEES verschenen deze zomer in een rapport. Pander: “Met de aanbevelingen kunnen we de zorg verbeteren. Daarbij is de insteek steeds: licht waar het kan, zwaar waar nodig.” Ze is tevreden over de resultaten tot nu toe. “Ons testpanel is enthousiast; door de toegenomen kennis kunnen ze sneller het risico op het ontstaan van een problematische scheiding signaleren én passende ondersteuning vinden.”

Kennisplatform Kind En (Echt)Scheiding

Wat is het?

Kennisplatform Kind En (Echt)Scheiding (KEES) Noord Nederland bundelt en deelt kennis over effectieve preventie, ketenzorg en behandeling. Door verschillende partijen die te maken hebben met cliënten in een (complexe) scheiding wordt alle aanwezige kennis verzameld en digitaal beschikbaar gesteld. Ook de beschikbare (effectieve) interventies worden bijeengebracht. Het doel hiervan is om de problematiek voor kinderen, die geconfronteerd worden met (complexe) scheidingssituaties, tot een minimum te beperken. Dit wordt bereikt door vroegtijdig signaleren en vervolgens het inzetten van de meest passende hulp.

Over het ZonMw-project

KEES Noord Nederland is één van de 4 door ZonMw gesubsidieerde pilots die begin 2015 zijn geselecteerd om een samenwerkingsverband op te zetten of te versterken teneinde een (preventief) hulpaanbod te bieden aan gezinnen die te maken hebben met een (problematische) scheiding. Het project is onderdeel van het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector. Doel van de 4 pilots is te bevorderen dat hulpverleningsinstanties snel signaleren dat een scheiding escaleert in een vechtscheiding, zodat vervolgens snel de juiste hulp in wordt gezet; licht als het kan, maar direct een zwaarder instrument als dat moet.

Wat levert het op?

KEES heeft in juli 2016 het rapport ‘Hulpaanbod voor gezinnen in (v)echtscheiding: een bundeling van kennis’ uitgebracht. In het rapport wordt ingegaan op factoren die van invloed zijn op het ontstaan van een (v)echtscheiding en de gevolgen voor het kind. Ook de beïnvloedende factoren in interventies zijn in kaart gebracht evenals een overzicht van het beschikbare hulpverleningsaanbod in Noord-Nederland. In de komende periode worden de resultaten van een tweetal enquêtes verwerkt in een te ontwikkelen taxatieinstrument en flowchart. Ook wordt een website ontwikkeld. 

Meer weten?