SamenStarten App legt regie bij ouders

foto zonmw jeugd

SamenStarten App legt regie bij ouders

Het bevorderen van de eigen kracht van gezinnen is een belangrijk doel binnen de zorg voor jeugd. Maar hoe geef je daar als professional handen en voeten aan? De SamenStarten App biedt uitkomst. “Het geeft de ouders de regie over het gesprek. Zij bepalen waarover zij willen praten en krijgen een grotere rol in het vinden van de oplossing die bij hén past.”

Jeugdverpleegkundige Yvonne Groot en haar collega’s zetten in hun werkgebied – de gemeente Heerhugowaard –  de SamenStarten App standaard in wanneer er tijdens het tweemaandenconsult problemen ter sprake komen en er een huisbezoek wordt gedaan. “In deze periode hebben jonge ouders vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen; van borstvoeding en huilbuien tot hun financiële situatie of problemen met huisvesting. Maar wát die vraag precies is, krijg je soms lastig boven water in korte tijd. De app helpt ons daarbij.”

Eenvoudig te gebruiken

De SamenStarten App, in 2013 door TNO ontwikkeld, werkt simpel. Tijdens het huisbezoek heeft de jeugdverpleegkundige een tablet bij zich. Het beginscherm van de app laat verschillende plaatjes zien van gebeurtenissen uit het dagelijks leven van ouders. Er is bijvoorbeeld een afbeelding van een huilende baby en een kind op school, maar ook plaatjes van geld of een condoom. De ouder tikt op het plaatje waarover hij of zij het wil hebben. Samen met de jeugdverpleegkundige wordt vervolgens gekeken of, en zo ja hoe, de ouder extra geïnformeerd wil worden.

‘De app helpt zorgprofessionals minder sturend te zijn tijdens een gesprek’
Afbeelding jeugd

Doordringen tot de kern

De SamenStarten App is, na een succesvolle pilot, inmiddels al bij veel jonge gezinnen ingezet. Naar volle tevredenheid, weet Groot. “Ouders ervaren dankzij de app minder drempels en kunnen openhartiger over eventuele problemen praten. Bovendien helpt beeldtaal communicatieproblemen te overwinnen. Voor jeugdverpleegkundigen draagt het bij aan betere communicatie, omdat ze sneller tot de kern doordringen. Het helpt hen minder sturend te zijn tijdens een gesprek. De app is win-win voor alle partijen.”

Aanvulling op regulier aanbod

Groot noemt de app een mooie aanvulling op het reguliere aanbod. “Naast een laagdrempelige manier om met ouders in gesprek te gaan, biedt de applicatie toegang tot informatieve sites, voorlichtingsbrochures en filmpjes. Ook is er een overzicht van verwijsmogelijkheden met concrete informatie over de instellingen. Het maakt mijn werk een stuk eenvoudiger.”

SamenStarten App

Wat is het?

Een nieuw ontwikkelde app maakt huisbezoeken van de jgz-verpleegkundige in het kader van SamenStarten prettiger en effectiever. SamenStarten is een programma om kinderen en gezinnen met een hulpvraag snel op te sporen en te ondersteunen. Huisbezoeken zijn daarvan een belangrijk onderdeel. Jeugdverpleegkundigen blijken tijdens deze huisbezoeken niet altijd voldoende in staat om oudercompetenties te versterken, hulp te verlenen en/of te verwijzen naar hulpinstanties (zoals Maatschappelijk werk). Met de SamenStarten App komt de hulpvraag makkelijker aan het licht en worden ouders beter verwezen. Ook geeft de app suggesties voor interventies die ter plekke ingezet kunnen worden.

Over het ZonMw-project

Het ontwikkelen en de implementatie van de app vond plaats binnen het programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk JGZ. Ten behoeve van de ontwikkeling zijn gesprekken met verpleegkundigen en stafmedewerkers gehouden over de wensen ten aanzien van de SamenStarten App. Verder is onderzocht hoe huisbezoeken met en zonder de app door verpleegkundigen en ouders werden beoordeeld. Tenslotte zijn de verpleegkundigen bevraagd over hoe zij de app ervoeren en welke aandachtspunten van belang zijn voor verdere implementatie. In het programma Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ wordt momenteel de app verder doorontwikkeld en worden de kosten en baten van de doorontwikkelde app bepaald.

Wat levert het op?

De SamenStarten App verbetert de communicatie tussen de verpleegkundige en de ouder, er ontstaat meer wederzijds begrip. De app helpt bij het benoemen en bespreken van eventuele problemen. Beeldtaal helpt communicatieproblemen te overwinnen. De app biedt toegang tot informatieve sites, voorlichtingsbrochures en filmpjes. Ook geeft de app een overzicht van verwijsmogelijkheden met concrete informatie over de  instellingen. De verpleegkundige kan direct hulp inzetten en de eigen kracht van de ouder om zelf de hulpvraag aan te pakken wordt versterkt. Het positieve effect van de app blijkt het grootst bij lager opgeleide ouders.

Meer weten?