In september 2018 opende het programma Voor elkaar! zijn eerste subsidieoproep, ‘Implementeren met impact’. Eén jaar – en vijf subsidieoproepen later – kijken we terug. Wat is er gebeurd, wat hebben we van het afgelopen jaar geleerd? En wat gaan we in 2020 anders doen? Robert en Lucinda van het team Voor elkaar! blikken terug.

Op een druilerige maandagochtend zitten ze bij elkaar in een overlegkamer bij ZonMw. Robert Jabroer, programmasecretaris bij Voor elkaar!, zit er ontspannen bij, terwijl Lucinda van Ewijk nog even snel iets afmaakt voor de nieuwsbrief Gehandicapten en Chronisch Zieken. Als communicatiemedewerker stelt ze die elke twee maanden samen – ‘en dat kost altijd meer tijd dan je denkt.’

Als we Robert en Lucinda vragen om terug te blikken, zijn ze haast verwonderd over hoeveel er in één jaar tijd binnen Voor elkaar! is gebeurd. ‘We hebben vijf subsidierondes achter de rug’, concludeert Robert na even denken. Lucinda gelooft het bijna niet. ‘Jeetje, wat veel, en dat in één jaar tijd! Het lijkt allemaal veel langer geleden.’

foto van een man met overhemd en een vrouw met gele trui

Over Robert en Lucinda

Robert Jabroer (27) werkt sinds 2018 als programmasecretaris bij het programma Voor elkaar! Hij heeft psychobiologie gestudeerd, en daarna een master afgerond in management en beleidsanalyse op het gebied van levens- en gezondheidswetenschappen. Vóór ZonMw is Robert ook veel actief geweest als student-assistent op het LUMC, op de afdeling publieke gezondheid.

Lucinda van Ewijk (30) werkt sinds 2018 als communicatiemedewerker bij ZonMw, waar ze onder andere het programma Voor elkaar! onder haar hoede heeft. Ze studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en volgt nu een opleiding tot junior communicatieadviseur. Eerder werkte ze als communicatiemedewerker bij het Nederlands Jeugdinstituut.

Hoe zag het afgelopen jaar er voor jullie uit?

Robert: ‘Het jaar stond wat mij betreft vooral in het teken van de subsidierondes die we hebben uitgezet. We wilden zo veel mogelijk soorten projecten en organisaties een kans geven. Daarom hebben we ervoor gekozen om vijf rondes te organiseren, ieder met een eigen insteek. Zo’n ronde van begin tot einde in goede banen leiden vergt toch best wat werk van het team. En dan hebben we er dus vijf in één jaar gedaan! De ene ronde was nog niet voorbij of de volgende stond alweer op stapel. En dat is best hectisch.’

Lucinda: ‘Ik denk dat het voor de patiëntenorganisaties ook best een pittige periode is geweest. Veel van hen hadden, toen we hiermee begonnen, geen ervaring met het indienen van aanvragen bij ZonMw. En dan is het best worstelen om jouw idee op papier te zetten en het hele aanvraagproces te doorlopen.’

Zijn patiëntenorganisaties daarbij ondersteund?

Robert: ‘Daar hebben we wel heel erg ons best op gedaan, al bij de eerste ronde. We hebben samen met PGOsupport een aantal workshops georganiseerd om aanvragers zo goed mogelijk voor te bereiden op de subsidierondes. En we hebben veel contact gehad met aanvragers, per mail, maar ook telefonisch.’

'We hebben nog heel wat slagen te maken. Maar we blijven leren.'

Lucinda: ‘We hebben ook geprobeerd om zo veel mogelijk informatie op de website te vermelden. En we hebben filmpjes opgenomen met tips voor de aanvragers. Goedbedoeld, maar achteraf blijkt dat veel mensen die filmpjes niet gezien hebben. Kortom: we hebben nog heel wat slagen te maken. Maar we blijven leren. Na iedere ronde nemen we weer nieuwe aandachtspunten mee voor de volgende keer.’

Robert: ‘We passen ook gaandeweg dingen aan. Zo zijn we na de eerste oproep gaan werken met een andere procedure, waarin aanvragers eerst een beknopt projectidee indienen en pas na een positief  advies van de programmacommissie een uitgebreide aanvraag schrijven. We merkten in de eerste ronde dat de aanvragers veel tijd en moeite in hun aanvraag hadden gestoken. Dan is het extra zuur als een aanvraag niet gehonoreerd wordt. We zijn dus op zoek gegaan naar een manier om aanvragers onnodig werk te besparen, en om nog een extra terugkoppelingsmoment te geven.’

Werkt die aanpak?

Robert: ‘Ik denk het wel. Uit een enquête die we hebben gehouden, blijkt in ieder geval dat veel aanvragers vinden dat deze werkwijze meerwaarde heeft. En daar doen we het voor.’

Wat valt er nog meer op na 5 subsidieoproepen?

Robert: ‘Mij viel op dat de ontwikkelingen die spelen in de samenleving – zoals digitalisering en ervaringsdeskundigheid – terug te zien zijn in de aanvragen die we krijgen. We zien best wel wat aanvragen waarin er e-tools ontwikkeld worden, of waarin het train-de-trainer-principe centraal staat. Dat vind ik positief. We vragen natuurlijk ook van de aanvragers dat zij aansluiten op actuele ontwikkelingen, maar toch.’

Jullie hadden het net over een enquête. Waar is die voor?

Lucinda: ‘We evalueren constant als programma, maar het leek ons na 5 subsidieoproepen een goed moment om eens wat uitgebreider stil te staan bij het afgelopen jaar. We hebben een enquête uitgestuurd naar iedereen die een aanvraag bij Voor elkaar! heeft ingediend. De resultaten van die enquête zijn nu binnen. Als we die geanalyseerd hebben, gaan we met kleinere groepen aanvragers in gesprek over de resultaten. Zo kunnen we dieper ingaan op waar aanvragers tegenaan lopen en wat wij kunnen doen om obstakels uit de weg te ruimen.’

Kunnen jullie al iets zeggen over de resultaten van de enquête?

Robert: ‘Ja hoor, maar wel heel voorzichtig. We zijn nog niet klaar met de analyse, dus harde cijfers kunnen we niet geven. Maar ik denk dat we al wel een paar algemene lijnen zien.’

‘Wat in de enquête naar voren komt is dat aanvragers behoefte hebben aan meer informatie over het proces. En dan gaat het niet alleen over hoe het indienen van een aanvraag werkt, maar ook over de gang van zaken daarna. Hoe ziet de beoordeling eruit, waar letten de externe referenten op, waar let ZonMw op? Veel mensen zijn ook op zoek naar goede voorbeelden. Dus: welke projecten komen nou door de selectie, en waarom precies?’

'Mensen weten niet altijd even goed wat "impact en bereik" is, terwijl ze daar wel op worden afgerekend. Dat moeten we nog beter uitleggen.’

Lucinda: ‘De onvrede over het aantal afwijzingen was ook een duidelijk thema voor de deelnemers aan de enquête.’

Robert: ‘Klopt. Dat raakt heel erg aan wat jij eerder al zei hè. Mensen steken heel erg veel moeite in hun aanvraag. Ze hebben misschien de tips bekeken en een workshop bij PGOsupport gevolgd. Maar helaas blijft het zo dat er veel meer aanvragen binnenkomen dan we kunnen honoreren. Dat is erg vervelend, maar helaas de realiteit.’

Lucinda: ‘Mensen vinden onze criteria ook lastig trouwens. Ze weten bijvoorbeeld niet altijd even goed wat impact en bereik is, terwijl ze daar wel op worden afgerekend. Dat moeten we nog beter uitleggen.’

Wat gaan jullie met de resultaten van de enquête doen?

Robert: ‘Zoals Lucinda al vertelde, gaan we nog in gesprek met een aantal aanvragers om dieper in te gaan op de resultaten van de enquête. En we willen de resultaten ook bespreken met de programmacommissie, zodat we samen kunnen bepalen wat we volgend jaar anders gaan doen.’

Lucinda: ‘Maar we kunnen al wel íets zeggen toch?’

Robert: ‘Zeker!’

man en vrouw in gesprek

Lucinda: ‘Want we gaan sowieso aan de slag met het structureren van de informatie op onze website. Zodat alle relevante informatie op één plek te vinden is en bij elkaar staat. En we gaan vanaf het najaar van 2019 natuurlijk onze Razende Reporter op pad sturen!’

Een Razende Reporter, wat is dat?

Lucinda: ‘Dat is een journalist die speciaal voor ons programma op pad gaat om bij de projecten op bezoek te gaan. Een soort van “ZonMw komt naar jou toe dit jaar!”-idee. We hebben Marcel Senten gevraagd om dat voor ons te doen en hij gaat vanaf nu aan de slag om bij projecten langs te gaan en daar artikelen en filmpjes over te maken. Een mooie manier om te laten zien waar de projecten mee bezig zijn! En om die goede voorbeelden te delen met de hele patiëntenbeweging.’

Robert: ‘Marcel gaat alle projecten bevragen om te kijken wat zij in hun project doen met onze criteria. Wat maakt dat een project succesvol is? Welke factoren zorgen ervoor dat een project écht iets oplevert dat wordt gebruikt, en waar mensen met met een ziekte of beperking en hun omgeving werkelijk iets aan hebben? Die vragen gaat Marcel ophalen, en daar kan iedereen wat van leren.’  

Hoe nu verder?

Robert: ‘In november voeren we op basis van de uitkomsten uit de enquête groepsgesprekken met aanvragers, en daarna analyseren we de resultaten samen met de programmacommissie. Uiteraard delen we de resultaten van de enquête en de gesprekken met de focusgroepen ook met iedereen. Dat doen we waarschijnlijk aan het begin van volgend jaar.’

Tot slot: wanneer wordt het programma van volgend jaar bekend?

Robert: ‘Dat weten we nog niet precies, maar we gaan proberen om in november/december een grove agenda te maken voor volgend jaar.’

© ZonMw 2019

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website