Bij veel gemeenten leeft de vraag wat werkt voor wie, wat niet en waarom? Daarom doen wetenschappers onderzoek naar werkzame methodes en instrumenten. In Vraagtafels worden zij door professionals uit de praktijk bevraagd over hun onderzoek, zodat zij direct vanaf de start optimaal rekening houden met de gemeentelijke praktijk.

Vraagtafels in de praktijk

Om de brug te slaan tussen wetenschap en praktijk ontwikkelde SAM, de beroepsvereniging voor uitvoerders in het publieke sociaal domein, de Vraagtafel-methode. Deze methode is getest aan de hand van twee al uitgevoerde onderzoeken. Dat leverde al mooie inzichten op. Bijvoorbeeld dat je Vraagtafels zeker ook zou moeten inzetten als een onderzoek nog moet beginnen. En dat je gedurende het onderzoek via Vraagtafels de praktische vinger aan de pols kunt houden. Dus van vorming van de onderzoeksvraag tot monitoring van de implementatie van aanbevelingen.

Bekijk onderstaande video waarin deelnemers vertellen over het Vraagtafel-experiment.

Meedoen aan een Vraagtafel?

SAM zet vervolgstappen om de Vraagtafels vaker en gestructureerder in te kunnen zetten. Interesse in meedoen aan een Vraagtafel? Laat het weten via hallo@sam.nl.

Partners die meewerken aan de ontwikkeling van de Vraagtafels:
SAM, Divosa, Movisie, Cedris, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ZonMw.

Dit onderzoek is gefinancierd vanuit het kennisprogramma Vakkundig aan het werk van ZonMw

Vakkundig aan het werk

Om gemeenten beter op weg te kunnen helpen, voert ZonMw op verzoek van het ministerie van SZW en in nauwe samenwerking met Divosa, SAM, VNG, UWV en VWS het kennisprogramma Vakkundig aan het werk uit. Dit programma levert kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren. Onder meer over effectieve aanpakken om vergunninghouders te ondersteunen in het krijgen en behouden van regulier betaald werk.

Meer weten?

Colofon

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website