Dr. Lizet van der Kolk en Luuk Schipper van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis hebben in samenwerking met de Hartwig Medical Foundation een informatievideo gemaakt om patiënten te informeren over de mogelijkheid om juist wel of juist niet op de hoogte te worden gesteld van eventuele bevindingen over erfelijke aanleg in geval van uitgebreid DNA-onderzoek bij tumoren.

De keuze bieden aan patiënten
Bij een uitgebreid DNA-onderzoek (Whole Genome Sequencing test, afgekort de WGS-test) van een tumor kan het DNA van een gezonde cel ook informatie geven over een erfelijke afwijking. Daar heeft niet iedereen per se behoefte aan. Het is daarom belangrijk om patiënten die een uitgebreid DNA-onderzoek ondergaan hierover te informeren en de mogelijkheid te bieden om wel of niet geïnformeerd te worden over dit soort bevindingen. Dankzij het project van dr. Lizet van der Kolk en Luuk Schipper worden patiënten van deze keuze bewust gemaakt door middel van een voorlichtingsvideo.

Waarom is die keuze belangrijk?
In de diagnostiek van kanker wordt steeds vaker gebruik gemaakt van DNA-onderzoek. Dit wordt gedaan om te begrijpen hoe de tumor is ontstaan en wat de beste behandeling is. Maar het gebruik van DNA-onderzoek brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Om het DNA van de tumor te onderzoeken, is ook het DNA van gezonde cellen nodig. In deze gezonde cellen bevindt zich informatie over erfelijke aanleg. Die erfelijke aanleg kan onverwacht bekend worden tijdens het DNA-onderzoek van de tumor. Het vinden van een erfelijke aanleg kan grote invloed hebben op het leven van de patiënt en zijn of haar familieleden. Patiënten mogen zelf besluiten of zij wel of niet geïnformeerd willen worden over een eventuele erfelijke aanleg. Om hierover een keuze te kunnen maken, moeten patiënten hier goed over ingelicht te worden.
 
Bekijk hier de animatie die tot stand is gekomen dankzij de netwerksubsidie van ZonMw en de bijdrage van Hartwig Medical Foundation.
 
•   Bekijk de animatie

 

 

Het hoofddoel van het Programma Translationeel Onderzoek 2 is het versnellen van de overgang van preklinisch naar klinisch onderzoek. Dit gebeurt over de volledige breedte van het medisch-, preventie- en zorgonderzoek. Binnen het Programma Translationeel Onderzoek 2 was er budget gereserveerd om onderzoekers en clinici te stimuleren om (inter)nationale samenwerkingen aan te gaan d.m.v. Netwerksubsidies. Deze Netwerksubsidie is toegekend voor de ontwikkeling van een voorlichtingsfilm, die de arts kan gebruiken om de patiënt te informeren.

Keer hier terug naar de homepagina Translationeel Onderzoek

Tekst  ZonMw
Beeld  Shutterstock

© ZonMw 2021

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website