De ZonMw -oproep voor de subsidieronde ‘Kennisbevordering over de effectiviteit van psychosociale interventies die zijn opgenomen in de DEI, fase 1 (consortium en voorstudie)’ heeft geleid tot zes consortia die gericht zijn op indikking van het aantal interventies op 6 terreinen.

Ook tijdens de verschillende bijeenkomsten gedurende de eerste fase is hier levendig over gediscussieerd. Duidelijk werd dat de nadruk op werkzame elementen als onderdeel van interventies een actueel onderwerp is en weer een stap verder gaat dan het streven naar werkzame interventies op zich. De actualiteit van dit onderwerp en de relevantie voor het onderzoek van de zes consortia was voor ZonMw aanleiding dit onderwerp nader te verkennen.

Dit werkdocument is daar het resultaat van, het is ontstaan op basis van literatuurstudie en gesprekken met leden van de 6 consortia. Deze taxonomie moet uiteindelijk over de werkvelden in de zorg voor jeugd heen door onderzoekers, ontwikkelaars, uitvoerders en beleidsvoerders te benutten zijn.

Download

In de subsidieaanvragen van de 6 consortia en in de rapportage van de eerste fase (de voorstudie – kennisinventarisatie) is door alle consortia gepleit om op zoek te gaan naar wat uiteenlopende interventies voor een bepaalde doelgroep bindt. De interesse gaat daarbij vooral uit naar de werkzame elementen in die interventies als mogelijk middel tot indikking.

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Gerelateerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website