‘Handelen, ook wanneer dit lef en daadkracht vraagt. Bij het optreden tegen kindermishandeling gaat het om een gedragsverandering’, vertelt jeugdarts Silvia Zandvoort, die de WOKJA-bijscholing volgde. Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Jeugdartsen is een tweedaagse bijscholing over het signaleren van en handelen bij vermoeden van kindermishandeling.

‘De WOKJA-bijscholing vraagt honderd procent inzet, maar dat is het dubbel en dwars waard’, aldus Zandvoort. Ze werd zich tijdens de cursus weer bewust van haar eigen patronen, bijvoorbeeld als het gaat om gesprekvoering. Ook werden vaardigheden weer opgefrist en verrijkt. En dat is precies wat zo goed is aan deze bijscholing. ‘Je roest snel vast in je eigen gewoontes, terwijl ons vak juist heel dynamisch is’, weet Ingrid Russel, kinderarts bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis en projectleider van de WOKJA-bijscholing. ‘Het is belangrijk om bij te blijven; daar helpt bijscholing als deze bij.’ 

Basis op orde

Het doorbreken van de dagelijkse patronen is niet het enige doel van deze bijscholing. Volgens Russel zit er nogal wat verschil in de basiskennis van de artsen over kindermishandeling. ’Juist omdat de basis per arts verschilt, is bijscholing moeilijk af te stemmen op de deelnemende artsen’, weet Russel. ‘Voor kinderartsen in opleiding is de WOKK – een variant op de WOKJA, specifiek gericht op de kinderarts – al 10 jaar een verplicht onderdeel van de opleiding. Maar het zou goed zijn om de cursus ook verplicht te maken bij meer specialistische opleidingen. Zo zijn we al een heel eind op weg om deze cursus een verplicht onderdeel van de opleiding tot jeugdarts te maken, en ook voor SEH-artsen is dit het streven. Voor huisartsen is de cursus nog in ontwikkeling. Op dit moment werken we daarom nog top-down: we beginnen met de specialisten die al volop aan het werk zijn.’
 

‘Oefenen is essentieel. In de praktijk gaan ‘doen’ vinden veel mensen moeilijk.’ - Ingrid Russel

Verrijking 

‘Artsen moeten heel veel nascholing doen en hebben keuze uit veel cursussen. De cursussen zijn duur en het budget is beperkt; ze moeten dus kiezen’ legt Russel uit. ‘Maar’, zo vertelt ze, ‘juíst deze scholing zorgt ervoor dat de artsen in de praktijk met dit onderwerp aan de slag gaan. In de afgelopen jaren zijn er veel goede richtlijnen en protocollen ontwikkeld: papieren stukken. Door deze cursus leert men hoe je die richtlijnen en protocollen toepast.’ Zandvoort zou de WOKJA-bijscholing dan ook zeker aanraden. ‘Deze zeer verdiepende scholing is echt een verrijking geweest.’
 


De WOKJA-bijscholing wordt via social media en via de beroepsverenigingen gepromoot. Resultaat: de cursus is sinds maart 2018 al door zo’n 75 artsen gevolgd. Dit aantal zal snel oplopen wanneer de scholing is geïntegreerd in de opleiding, zo vertelt Russel. Ben je enthousiast geworden en wil je je inschrijven voor de WOKJA-bijscholing? Dat doe je via de site van de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen.

Meer weten?

Doen en ervaren

Kindermishandeling is een lastig onderwerp. Artsen zijn bang om mensen onterecht te beschuldigen. ’Ik hoop dat wanneer je geoefend hebt tijdens de cursus, je dit in de praktijk gemakkelijker gaat ‘doen’. Dat er minder sprake is van handelingsverlegenheid’, legt Russel uit. De scholing helpt hierbij, omdat cursisten leren om kindermishandeling te zien als een diagnose. En het stellen van diagnoses, daar zijn artsen aan gewend. Zandvoort vertelt het belangrijk te vinden dat bijscholing goed aansluit op de dagelijkse werkzaamheden. ’Maar net zo belangrijk: doen! Niet alleen luisteren, maar actief bezig zijn.’ 

Tijdens de WOKJA-bijscholing staat oefenen centraal en zijn er op een groep van 24 cursisten 8 instructeurs aanwezig. ‘Oefenen is essentieel. In de praktijk gaan ‘doen’ vinden veel mensen moeilijk’, vertelt Russel. Er vinden rollenspellen plaats om gespreksvoering te oefenen, cursisten gaan aan de slag met letselfotografie en ze maken letselbeschrijvingen. Maar ook voor theoretische onderdelen is er ruimte, bijvoorbeeld het juridische aspect van kindermishandeling. Al deze onderdelen samen maken de WOKJA-bijscholing zeer veelzijdig. 
 

‘De WOKJA-bijscholing vraagt honderd procent inzet, maar dat is het dubbel en dwars waard.’ - Silvia Zandvoort

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Tekst Leene Communicatie. Fotografie header Studio Oostrum.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website