Hier leest u de verslagen van elke sessie over één van de vier innovatieroutes. Daarnaast vindt u hier ook de presentaties van elke sessie.

Tijdens de workshopronde zijn de volgende innovatieroutes aan bod gekomen: verzekeraars-, consument-, gemeente- en overheidsroute. Wilt u graag een overzicht van alle vijf de innovatieroutes? Bekijk dan onderstaande animatie van Zorg voor innoveren.

Welke routes kun je nemen om te innoveren? Verslag plenaire sessie - Elles Gyaltsen-Lohuis
Elles Gyaltsen-Lohuis werkt aan de hogeschool Windesheim bij het lectoraat ICT-innovaties in de zorg. Daar proberen ze de kloof tussen projecten rondom zorginnovaties en structurele inbedding hiervan in de zorgpraktijk te overbruggen. Maar wie gaat dat dan betalen? Elles opende de informatiebijeenkomst door een kort overzicht te geven van de verschillende routes. Innovaties in de zorg kun je namelijk op verschillende manier bekostigen: via de zorgverzekeraars-, gemeente- of overheidsroute. Of zoals Abena Nova deed: via de zorgaanbiedersroute. De laatste optie is via de consumentenroute, zoals Wolkairbag – een onzichtbare heupairbag – heeft gedaan. ‘Als je een pilot gaat doen, let dan op betaalbaarheid. Én het moet een herkenbaar probleem oplossen’.

Bekijk hier de presentatie

Verslag verzekeraarsroute - Rob Dokter (VGZ)
Rob Dokter (innovatiemanager VGZ) vertelde in deze sessie dat iedereen met een innovatie voor de zorg kan zich melden bij het VGZ Zinnige Zorgloket. Wat kan de zorgverzekering betekenen voor ondernemers die hun innovatie willen opschalen? Zorgverzekeraars willen de zorg betaalbaar en toegankelijk houden, innovaties zijn hiervoor onmisbaar. Rob Dokter benadrukte daarbij dat verzekeraars echt pas inspringen bij het opschalen, een innovatie moet zichzelf al bewezen hebben voor dat zij er iets mee kunnen. Er zijn vijf criteria waar een innovatie aan moet voldoen om in aanmerking te komen: verhoging kwaliteit van zorg, verlaging van kosten, aanwezigheid ambassadeur(s), moet opschaalbaar zijn en het moet vernieuwend zijn.

Vanuit de zaal kwamen vooral vragen over wat de toegevoegde waarde van de zorgverzekering is als zij zich alleen met het opschalen en uitbreiden bezig houden. Volgens Dokter ligt deze toegevoegde waarde vooral in het enorme netwerk van de zorgverzekeraars en het feit dat er al enorm veel innovaties in de afgelopen jaren succesvol zijn opgeschaald in samenwerking met de zorgverzekeraar.

Tijdens deze sessie is geen presentatie gebruikt

Verslag consumentenroute - Maurice Markslag (Vidinexus) & Erik de Heus (Skinvision)
Maurice Markslag van Vidinexus heeft een Levend Boek ontwikkeld voor ouderen in de laatste levensfase. Vidinexus heeft eerst twee pilots met eindgebruikers gedraaid en geprobeerd om de consumentenmarkt te bewerken. Dit bleek een arbeidsintensief proces voor dit tweemans bedrijf. Vandaar dat zij naast de consumentenroute ook de zorgaanbiedersroute hebben gekozen.

Erik de Heus van Skinvision heeft een app waarmee huidkanker in een vroeg stadium kan worden opgespoord en werkt hiervoor samen met een groep dermatologen. Skinvision heeft bewust voor de consumentenroute gekozen om zo het vertrouwen te winnen van de gebruiker en al veel analyse te kunnen doen. Inmiddels heeft Skinvision samen met CZ de impact van de app op de gezondheidszorg in kaart gebracht en neemt CZ deze op in hun pakket.

Bekijk hier de presentatie van Maurice Markslag - Vidinexus
Bekijk hier de presentatie van Erik de Heus - Skinvision

Verslag van de gemeenteroute - Irene Wiezer & Caroline Giezeman (Gemeente Rotterdam)
Het rijk houdt zich bezig met de Wet langdurige zorg (WLZ) en de Zorgverzekeringswet. Gemeenten zijn belast met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en richten zich op publieke gezondheid, jeugdhulp, participatie en welzijn van de burgers in de gemeente. Kijk in de notes bij de presentatie voor meer informatie hierover. Naast de uitvoer van deze wettelijke taken heeft de gemeente ook andere belangen, bijvoorbeeld het stimuleren van de lokale economie. De gemeente Rotterdam brengt actief vraag en aanbod in de stad samen bij bijvoorbeeld netwerkontbijten van lifesciences&health010, via de health innovation challenge, het US bridge program  en de Rotterdam eHealth agenda. Houd voor mogelijkheden voor financiële ondersteuning het subsidieportaal in de gaten. Verwacht echter niet dat gemeenten ondernemersrisico’s af zullen dekken. Een goed businessplan helpt ook om te kunnen bepalen welke partij in een stad ergens belang bij heeft zodat de gemeente hierin (in- of extern) de juiste verbinding weet te leggen.

Bekijk hier de presentatie

Verslag overheidsroute - Hans Ossebaard (Zorginstituut Nederland) & Bas van Nispen (Ksyos)
Hoe bekostig je jouw zorginnovatie via de overheidsroute? Jouw zorginnovatie voldoet aan de voorwaarden van de beschreven prestaties door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hans Ossebaard van het Zorginstuut Nederland: ‘Pas dan mag de betreffende zorg met een tarief worden aangeboden aan patiënten en in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar’.  Bij Ksyos – een bedrijf dat zich profileert als netwerkziekenhuis – is dat gelukt. Bas van Nispen, adjunct-directeur bij Ksyos, vertelde over de pieken en dalen van het innovatietraject. Én over de grote plannen van de toekomst, want in 2030 hopen ze bij Ksyos dat er geen fysieke ziekenhuizen meer zijn.

Bekijk hier de presentatie van Hans Ossebaard (Zorginstituut Nederland)
Bekijk hier de presentatie van Bas van Nispen (Ksyos)

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Voor meer informatie over het programma MKB in Europa kunt u contact opnemen met de programmasecretaris Simone de Graaf.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website