Sporten is goed, sporten is leuk en sporten is gezond. Dus worden we allemaal gestimuleerd om lekker veel te bewegen. Helaas gaat dat lang niet altíjd goed. Jaarlijks lopen sporters naar schatting zo’n 4,5 miljoen blessures op. En dat kan hele vervelende consequenties hebben. Niet alleen doen blessures pijn, maken ze het dagelijks leven soms verdraaid lastig en zorgen ze ervoor dat je – hopelijk tijdelijk – niet kunt sporten.

Sportblessures kosten de samenleving bovendien geld. Niet alleen voor de benodigde zorg, maar ook door verzuim van werk en opleiding. Reden genoeg om veel aandacht te besteden aan blessurepreventie. Onderzoek laat zien dat veel blessures te voorkomen zijn door bijvoorbeeld een goede warming-up, door een gepaste opbouw van het trainingsprogramma,  door veilig materiaal en de juiste technieken te gebruiken. 

In 2016 startte bij ZonMw het programma Sportblessurepreventie. Uitgangspunt daarbij is dat gedegen kennis de basis vormt van blessurepreventie. Die kennis moet dan wel nauw aansluiten bij de praktijk van de sporters om te zorgen dat er ook daadwerkelijk iets met die blessurepreventie gedaan wordt. 

In het voorjaar van 2016 startten de eerste 7 projecten, eind 2018 kwamen er daar nog eens 6 bij.
In deze brochure kun je lezen hoe het op dit moment staat met de 6 projecten uit die tweede ronde. Waar zijn ze mee bezig en hoe loopt dat? Maar bovenal: wat kunnen we van ze verwachten? Hoe gaan zij ervoor zorgen dat er een eind komt aan het jaarlijks almaar toenemende percentage sporters met een blessure?

Projectenoverzicht

Vechtende judoka's

Opwarmen op de judomat

Nieuw preventieprogramma moet aantal blessures verminderen

Harde cijfers over het aantal blessures in de Nederlandse judosport zijn er niet. Wel weten we dat in nationaal trainingscentrum Papendal de afgelopen 2,5 jaar judoka’s 770 maal een beroep deden op de medische staf. Daarbij kan het gaan om een simpele spierblessure die binnen een paar dagen over is, maar ook hernia’s en afgescheurde kruisbanden komen regelmatig voor.

Man en kinderen volleyballen

Blessurepreventie jong aanleren

Preventieprogramma volleybal nu ook voor jongeren geschikt

Voor volleyballers bestaat een mooi trainingsprogramma dat, mits goed en consequent uitgevoerd, blessures met de helft kan verminderen. Echter, het programma is niet geschikt voor jongeren. Daar komt nu verandering in.

groep hardlopers

In 10 stappen hardloopblessures voorkomen

Voorkom dat je in de ‘rode zone’ terechtkomt!

Hardlopers die wat langere afstanden lopen, zijn gewend aan pijn. Het hoort er vaak bij. Pijn is volgens sommigen zelfs fijn. Maar universitair hoofddocent huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC Marienke van Middelkoop bestrijdt dat. ‘Pijn is een waarschuwing. Neem het serieus.’

benen man

‘Luister naar je lichaam’

Runfitcheck maakt hardlopers bewust van risico’s en geeft adviezen

Ooit een hardloper tegengekomen die nooit last heeft van een pijntje of een kwaaltje? Ze zullen er wel zijn, maar het wordt zoeken naar een naald in een hooiberg. Maar wanneer is een blessure risicovol en wat moet je dan doen? Runfitcheck geeft advies over blessurepreventie om daarmee letsels bij beginnende hardlopers te voorkomen.

Voetballer op de grond

Omdat de praktijk het anders wil

Blessureprogramma voor voetballers opnieuw onder de loep

Het idee was glashelder. Er ligt een internationaal erkend en effectief bevonden preventieprogramma tegen voetbalblessures. VeiligheidNL hoefde dit enkel te vertalen en voilà we zouden ook in Nederland onnodig letsel bij voetballers en voetbalsters kunnen voorkomen. Het liep echter anders

goal en hockeymeisjes

Doelgroepgericht implementeren

Omdat elke sport en elke doelgroep anders is

Dit najaar start de implementatie van twee interventies: VolleyVeilig en Warming-up Hockey. Na gesprekken met bondsmedewerkers, trainers en andere actieve clubleden is er voor elke interventie een ander implementatieplan opgesteld.

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website