ZonMw financiert al jaren projecten vanuit diverse programma’s om kennis te ontwikkelen over de aanpak van overgewicht en hiermee samenhangende determinanten bewegen en voeding. Maar de vraag is in hoeverre deze kennis optimaal wordt benut door onderzoek, beleid, praktijk en onderwijs en wat nog beter kan nu en in de toekomst. ZonMw heeft daarom een analyse voor het thema overgewicht uitgevoerd in de periode april - december 2017

Doel van deze themagerichte analyse overgewicht is meer zicht te krijgen op de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van kennis uit diverse ZonMw gefinancierde projecten in de maatschappij. Denk aan: universiteiten, gemeenten, GGD’en, scholen, en zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. Op basis van deze inzichten volgen aanbevelingen om kennis beter te kunnen benutten. Dit sluit aan bij de visie van ZonMw om kennisbenutting in de komende jaren verder te versterken (ZonMw, 2017).

Download rapport

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Gerelateerde links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website