7 actieonderzoeken bieden ondersteuning bij inbedding van geestelijke verzorging in de thuissituatie.

Het actieonderzoek ZINSITIEF wil de samenwerking tussen geestelijk verzorgers, welzijnswerkers en vrijwilligers in het sociaal domein versterken. Zodat levensvragen van thuiswonende ouderen eerder worden herkend en zij betere ondersteuning krijgen.

Lees het interview

Hoe kunnen geestelijk verzorgers en praktijkondersteuners ggz in huisartsenpraktijken samen de zorg voor zingeving verbeteren? En wat kunnen beide beroepsgroepen van elkaar leren?

Lees het interview

Hoe kunnen we optimaal samenwerken om geestelijke verzorging beschikbaar te maken voor thuiswonende ouderen, mensen in de palliatieve fase en hun naasten?

Lees het interview

Sinds 2019 kunnen 50-plussers en mensen in de palliatieve fase hulp aan huis krijgen bij zingevings-vragen. Aan wat voor soort ondersteuning hebben ze behoefte? En hoe kan het aanbod daarop worden afgestemd?

Lees het interview

Hoe kunnen we zorgverleners en vrijwilligers ondersteunen om te praten over levensvragen? En hoe kunnen we het aanbod van Geestelijke Verzorging Thuis beter op de kaart zetten?

Lees het interview

Hoe kun je zingevingsvragen herkennen en bespreekbaar maken? En wat zijn bronnen van zingeving van ouders die thuis zorgen voor een ernstig ziek kind?

Lees het interview

Hoe zorgen we dat geestelijke verzorging onderdeel wordt van de normale zorg in de thuissituatie? 3 belangrijke thema’s zijn bekostiging, professionalisering en de geestelijk verzorger als ondernemer.

Lees het interview
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website