Een belangrijk aspect van kwaliteit van zorg is de zorgrelatie. In diverse projecten zijn methodieken ontwikkeld om de zorgrelatie in de langdurige zorg in kaart te brengen en te verbeteren. De keuzehulp helpt bij het kiezen van de juiste methode voor jou of jouw team.

Hoe ga je als cliënt, zorgverlener en naaste samen het gesprek aan over zelfredzaamheid en eigen regie in de langdurige zorg?

Nieuwe methode om zorgrelatie bespreekbaar te maken

Mensen die langdurige zorg nodig hebben, moeten daarin soms fundamentele keuzes maken. Het online instrument ‘Wat ik belangrijk vind’ helpt daarbij. ‘Voordat je toe bent aan de praktische vragen, moet je weten wat je belangrijk vindt in je leven.'

Keuzes in de langdurige zorg

Achtergrond

ZonMw werkt samen met Zorginstituut Nederland aan onderzoek naar en de ontwikkeling van instrumenten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het gaat zowel om brede overzichtsstudies als om thematische verdiepingen rond bepaalde actuele (maatschappelijke) thema’s. Eén van die thema’s is de zorgrelatie in de langdurige zorg. In diverse projecten zijn methodieken ontwikkeld om de zorgrelatie in de langdurige zorg in kaart te brengen en te verbeteren. Deze projecten zijn gefinancierd vanuit het programma Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website